a2

Skażony koszmar

Komentarz Redakcji: Tekst nie jest nowością, ukazał się 10.08.2009 r. w konsekwencji wydarzeń związanych z wybuchem epidemii ptasiej grypy. Autorzy starają się odsłonić w nim mechanizm umyślnego wywołania śmiercionośnej epidemii i stawiają tezę, że była to próba dokonania ludobójstwa.

Warto pomyśleć nad tym tekstem z kilku powodów:

1.nie ma czegoś takiego jak „Polski” przemysł farmaceutyczny, bo szemrane towarzystwo opyliło go niemal w całości w lepkie łapki reszty koczowników,

2.decyzje o tym, co wytwarzane jest w fabrykach leków w judeopolonii zapadają poza jej formalnymi granicami,

3.w każdej chwili może zostać wywołana panika łże-medialna o wybuchu kolejnej epidemii, nawet nie śmiem zgadywać, jak się ona będzie nazywać,

4.wdrożony zostanie schemat powszechnych szczepień przeciw albo wyimaginowanemu zagrożeniu albo służący bezpośredniemu zabijaniu przy pomocy zastrzyków.

“Program szczepień przeciwko H1N1, gdy tylko zostaje wprowadzony w ten sam schemat, gdzie już zastosowano specjalnie stworzony wirus, staje się tym samym wyraźną próbą dokonania podziału ludzkości na dwie grupy: tych, którzy stracą moc intelektualną, zdrowie i zdolność płodzenia dzieci wskutek zakażonych szczepionek oraz tych, którzy tego nie stracą i dlatego staną się grupą o wyższych cechach”.

Opowiastkę o świńskiej grypie przyjąłem z wielkim sceptycyzmem; rozgrywała się ona jak film klasy B – studenci mają przerwę i wyjeżdżają na wycieczkę zagraniczną. Tam łapią wirusa. Potem przytaszczają go do domu. Zaczyna się ogólnoświatowa pandemia. Scenariusz był zupełnie nie do wiary, dlatego od początku wiedziałem, że albo w ogóle nie ma żadnego wirusa i że to wszystko oznacza ściemnianie i szukanie tematu zastępczego, albo że mamy do czynienia z wyprodukowaną z premedytacją epidemią, która została puszczona na żywioł.

Niestety, okazuje się, że mamy do czynienia z tym drugim wypadkiem i że obecnie mamy zupełnie nowego wirusa w rękach. Wcześniej nie mieliśmy z nim do czynienia, a wirusologowie powtarzali „skąd do diabła się to wzięło, sami nie wiemy”. Szczegółowe badania wirusa doprowadziły do odkrycia, że zawiera on geny pierwotnej grypy z 1918 roku, ptasiej grypy oraz dwóch nowych wirusów H3N2 pochodzących z Eurazji. Te odkrycia wskazują, że świńska grypa jest w rzeczywistości genetycznie zaprojektowanym wirusem.

Artykuł poniższy jest wynikiem pracy zespołowej w celu zbadania motywów, jakie stały za uwolnieniem go z laboratoriów w środowiska ludzkie, a może być także ostrzeżeniem na przyszłość przed kolejnymi takimi próbami.

Pierwsza próba

W lutym 2009 r., Baxter, czołowy producent szczepionek, wysłał sezonową szczepionkę na grypę do 18 państw zawierającą stężony szczep ptasiej grypy typu H5N1. Gdy rząd Czech wyznaczył czeską spółkę Biotest do przeprowadzenia testów na zwierzętach, okazało się, że coś jest nie tak, bowiem zwierzęta zaczęły padać. Podniesiono alarm i wysłano go wszędzie tam, gdzie wysłana była szczepionka, na szczęście odbyło się to na czas, zanim ją zaaplikowano. Wskutek rozpoczęcia badań nad szczepionką wirus wydostał się z laboratoriów, a w związku z tym, że nikt nie był w stanie przechwycić skażonej produkcji Baxtera, obecnie znaleźliśmy się w samym środku pandemii, która zabiła wiele osób.

Baxterowi nie wyrządzono za to najmniejszej szkody, chociaż nawet ich własny protokół bezpieczeństwa produkcji BSL3 (bio safety level 3) powinien był powstrzymać ewentualne zakażenie. Protokół bezpieczeństwa, zawierający kombinację czynników siły działania oraz zawartości wirusa w zastrzykach, wyraźnie daje dowód na to, że skażenie było celowe, i że w rzeczywistości próba uśmiercenia milionów ludzi została powstrzymana, ponieważ JEDEN kraj zwrócił uwagę na to, co to szczepionka za sobą niesie. Protokół powoduje, że technicznie niewykonalne jest, aby wirus znalazł jakąś ścieżkę, przez którą mógł się wymknąć z działu badawczego do działu produkcji szczepionek, a zatem H5N1 nie mógł się tutaj znaleźć w inny sposób, jak tylko wskutek działania umyślnego.

Można by pomyśleć, że Baxter za popełnienie takiego “błędu” zostanie wyrzucony z biznesu, a zatem…? A że tak się nie stało, rodzi tylko kolejny zestaw pytań, np.: jakim cudem żywy szczep ptasiej grypy wylądował w milionach dawek szczepionki? Dlaczego składniki szczepionki zostały zestawione w taki sposób, że umożliwiły przetrwanie wirusowi w drodze z fabryki do miejsca wykonania szczepienia? Dlaczego Baxter nigdy nie został oskarżony? Zamiast zbojkotowania firmy i skazania jej na niebyt w zgodzie z prawem, WHO nagrodziła Baxtera kontraktem na wykonanie wielkiej ilości szczepionek na „świńską grypę”, które będą rozprowadzane po świecie na jesieni tego roku. Jak u licha mogło do tego dojść?

Sprawa podstawowa

Przejdźmy do innego aspektu szczepionek, sprawy podstawowej tego artykułu, to jest ukazania planu zniszczenia naszych zdolności umysłowych, naszego zdrowia i naszej płodności poprzez zastosowanie masowej kampanii szczepień na całym świecie. Używając specjalnych domieszek zwanych adiuwantami, producenci potrafią zwiększyć ilość możliwych dawek, które da się zrobić na czas sezonu zapadalności na grypę. Jednakże, choć dostępnych jest wiele bezpiecznych adiuwantów, to oni jednak dodają tylko jeden – skwalen, który, jak udowodniono, wywołuje długotrwałą walkę obronną systemu immunologicznego przeciwko samemu skwalenowi, a co w rezultacie powoduje zmniejszenie zdolności płodzenia, obniżenie poziomu umysłowego i skrócenie długości życia.

Skwalen jest ważną cząsteczką naszego ciała. Jest on prekursorem wielu różnych substancji, w tym hormonów, i jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania mózgu, płodności oraz odgrywa ważną rolę w chronieniu komórek przed starzeniem się i mutacjami. Wszelkie substancje, jakie mają wpływ na twój naturalny poziom skwalenu mogą mieć znaczący negatywny wpływ na stan twojego zdrowia.

Ponieważ skwalen zostanie wstrzyknięty w obecności patogenu przy szczepieniu na H1N1, spowoduje on reakcję immunologiczną nie tylko na patogen, lecz również przeciw samemu skwalenowi. Skwalen jest cząsteczką prekursora, jaka jest kluczowa dla wytwarzania wielu hormonów, włącznie z wszystkimi męskimi i żeńskimi hormonami popędu płciowego. Skwalen jest również prekursorem wielu receptorów neurochemicznych dominujących w systemie nerwowym, a ze względu na to, że system odpornościowy jest zaprogramowany na atakowanie skwalenu, powoduje to w rezultacie nieodwracalną szkodę o charakterze neuronalnym i neuromięśniowym, co z kolei skutkuje wywołaniem wielu nieodwracalnych zaburzeń, od utraty władz umysłowych i autyzm po znacznie poważniejsze zaburzenia, jak choroba Lou Gehriga i stałe choroby autoimmunologiczne, a nawet możliwe wystąpienie guzów mózgu.

W trakcie niezależnych badań klinicznych, gdy wstrzyknięto szczepionki zaprawione skwalenem zwierzętom doświadczalnym, w wyniku zaburzeń autoimmunologicznych zginęło 14 sztuk z 15 poddanych próbie. Ostatni test przeprowadzony celem weryfikacji wyników, dał ten sam rezultat.

Skwalen pierwszy raz wstrzyknięto z użyciem szczepionki na wąglik podczas I Wojny w Zatoce i wówczas spowodował on trwałą niezdolność do służby wielu żołnierzy, którzy przyjęli zastrzyk, co było skutkiem czegoś, co dzisiaj znamy jako Syndrom Wojny w Zatoce. 95 % żołnierzy, którzy dostali to szczepienie, okazało się tymi, którzy mieli antyciała na skwalen. Niektórzy po przyjęciu zastrzyku pozostali zdrowi i nie mieli antyciał albo nie mogli ich u siebie rozwinąć w naturalny sposób. Żaden z tych żołnierzy, którzy nie otrzymali szczepionki, nie miał antyciał, nawet wśród tych, którzy walczyli w Iraku. Antyciała na skwalen związane były ze śmiercią 6,5 % z grupy poddanej szczepieniu.

W przybliżeniu około rok zajmuje, aby skutki się uzewnętrzniły, gdyż tyle czasu potrzeba zanim system nerwowy i mózg wyczerpią rezerwy skwalenu, którego wtedy zacznie brakować systemowi immunologicznemu i dopiero wtedy również (gdy zabraknie rezerw) zaczyna się wywoływanie uszkodzeń na poziomie komórkowym. Ta zależność i zwłoka w czasie zdejmuje z producentów szczepionek wszelkie ograniczenia i mogą oni negować fakt, że popełniają nadużycia i przestępstwa. Natomiast Kongres idzie im w sukurs uchwalając prawo zapewniające immunitet każdej korporacji, która spowoduje szkody swoimi szczepionkami, a to sprawia, że perspektywa jest coraz gorsza.

Po zbadaniu komponentów szczepionki na grypę typu H1N1, możemy z całą odpowiedzialnością postawić tylko jeden wniosek, że nie jest ona w ogóle przeznaczona do leczenia grypy, lecz całkiem przeciwnie, jest przeznaczona, aby:

1.Obniżyć poziom umysłowy

2.Skrócić długość życia

3.Obniżyć zdolność płodzenia

4.Spowodować liczne zgony.

Bo gdyby wynaleziono ją w innym celu, niż wyżej wskazane, skwalen oraz inne adiuwanty, jakie pominięto przy redakcji tego artykułu, nie byłyby obecne w tej szczepionce. Ponadto, przedmiotem analizy w tym materiale jest tylko skwalen, a my uważamy, że skoro jest wiele innych sposobów, aby wywołać reakcje immunologiczne równie niszczycielskie dla organizmu wskutek zastosowania innych płynnych mieszanin do wstrzyknięcia, a co idzie w parze z niepodważalnym dowodem na celowe wywołanie pandemii przez Baxtera, cała ogólnie rozumiana wiarygodność szczepień jest raz na zawsze skazana na potępienie, zaś pojęcie zaufania do większej społeczności świata medycznego (nie tylko producentów szczepionek) zostało nieodwracalnie zburzone. Baxter winien być wyrzucony z biznesu, a że tak się nie stało, jest czymś absolutnie wartym napiętnowania.

Zaufanie szlag trafił

Poprzez wytworzenie sztuczną metodą pandemii i niszczycielskiej szczepionki, WHO wraz z głównymi producentami przemysłu farmaceutycznego dali nam wyraźny dowód na celową próbę zniszczenia całej ludzkości. W jakim to się stało celu, trudno powiedzieć, ale byłoby bezpiecznie poczynić założenie, że będzie grupa, o której mówiliśmy i która będzie wiedzieć o całym planie w odróżnieniu od tych, którzy zostaną skażeni szczepieniami. W dłuższej perspektywie skutkiem wykonania planu ta niezaszczepiona grupa będzie mieć większą inteligencję i lepsze zdrowie. Program szczepień na H1N1, z uwagi na to, że został wprowadzony w ten sam schemat, w jakim operuje specjalnie wytworzony wirus, okazuje się być wyraźną próbą dokonania podziału ludzkości na dwie grupy – tych, którzy stracą intelekt, zdrowie i sferę seksualną poprzez skażone szczepionki oraz tych, którzy ich nie stracą i staną się w konsekwencji wyższą klasą. Można zatem dojść do wniosku, że aktualnie nie jest bezpieczne przyjęcie JAKIEGOKOLWIEK szczepienia z byle powodu; należy strzec przed nimi szczególnie własne dzieci.

A jeśli uda wam się zobaczyć filmik, jak grube ryby przyjmują szczepienia, pamiętajcie, że nie wszystkie zastrzyki zrobiono jednakowo!

Źródło: http://www.jimstonefreelance.com/

Autorzy:

Dr. Sarah Stone, Pharm-D

Jim Stone, Freelance Journalist

Russ Clarke, Editor

Źródła:

Najbardziej wartościowe źródła do napisania tego artykułu dostarczyła Dr. Sarah Stone. Inne źródła:

Newsmax.com „Vaccine May Be More Dangerous Than Swine Flu”

Mercola.com „Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed”

Chiroweb.com „Vaccines May Be Linked to Gulf War Syndrome”

The Unify Coalition „Experimental Vaccines / Adjuvants / Squalene:”

Health Freedom Alliance Read this to item 122, it returns to English half a page down!

Rense This is an excellent report on the Gulf War Syndrome and Autism, by Neurosergeon Dr Blaylock

Jeszcze parę słów tytułem podsumowania:

Świadome przemilczanie tego planowanego ludobójstwa przez żydo-media w Polsce nie zmieni w żaden sposób faktów, że mamy już oficjalnie potwierdzone dane o przestępczym charakterze tzw. Big Pharmy:

“Przestępczy charakter Big Pharmy przestał być uważany za teorię spiskową: łapówkarstwo, oszustwo, zmowa cenowa – potwierdzają to oficjalne dane” link –  http://www.naturalnews.com/036417_Glaxo_Merck_fraud.html

Komentarze

komentarzy