wysoki-cholesterol-leczenie

Oszustwo cholesterolowe i inne drobne tajemnice o których nowoczesna medycyna nie chce byś wiedział

Przypisy

[1] Enig M, Fallon S “Oliwienie Ameryki” [The Oiling of America], Nexus Magazine, listopad/grudzień 1998 i luty/marzec 1999.
[2] Enig M, „Kwasy tłuszczowe trans w żywności: raport po 60 latach badań” [Trans Fatty Acids in the Food Supply: A Comprehensive Report Covering 60 Years of Research], wyd. 2, 1995, Enig Associates, Inc., Silver Spring, MD, s. 4-8
[3] Gordon, et al. „Lipoproteiny wysoko zagęszczone jako pozytywny czynnik przeciwko chorobie wieńcowej serca” [ High density lipoproteins as a positive factor against coronary heart disease]. The Framingham Study Am J Med, 1997 maj, 62 (5): 707-714.
[4] Krumholz H M, et al. „Brak związków cholesterolu i śmiertelnością oraz zachorowalnością na chorobę wieńcową oraz ogólna umieralność u osób w wieku ponad 70 lat” [Lack of association between cholesterol and coronary heart disease mortality and morbidity and all-cause mortality in persons older than 70 years]. Journal of the American Medical Association [JAMA] 272, 1335-1340, 1994.
[5] Castiglioni A, Neuman W R. “Cholesterol HDL: jakie jest prawdziwe znaczenie kliniczne?” [HDL Cholesterol: What is its true clinical significance?] Emergency Medicine, styczeń 2003; 30-42
[6] Castelli, et al. „Cholesterol i lipidy a ryzyko choroby wieńcowej” [Cholesterol and lipids in the risk of coronary artery disease]. The Framingham Heart Study Can J Cardiology, 1998; lipiec, 4 Suppl A: 5A-10A.
[7] The Lipid Research Clinic: wyniki badań prewencji wieńcówki 1. Redukcja zachorowalności na chorobę wieńcową. JAMA 251, 351-64, 1984.
[8] Ravnskov U. Próby obniżania cholesterolu: częstość cytowania i wyniki [Cholesterol-lowering trials in coronary heart disease: frequency of citation and outcome]. British Medical Journal 305, 15-19, 1992.
[9] de Lorgeril M, Salen P, Abramson J, et al. Obniżanie cholesterolu, choroby naczyniowo-mięśniowe i rozuwastatyny – kontrowersja JUPITERA [Cholesterol lowering, cardiovascular diseases, and the rosuvastatin – JUPITER controversy]. A critical reappraisal. Arch Intern Med. 2010; 170:1032-1036
[10] Fallon S and Enig MG, PhD – Niebezpieczne statyny: czego nie powiedziano wam o popularnych lekach obniżających cholesterol [Dangers of Statin Drugs: What you haven’t Been Told About Popular Cholesterol-Lowering Medicines]. June 14,2004. The Weston A. Price Foundation.
[11] Julia Hippisley-Cox, et al. Niezamierzone skutki statyn u mężczyzn i kobiet w Anglii i Walii [Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population based cohort study using the QResearch database]; BMJ 2010;340:c2197
[12] Ghirlanda, G. et al. Evidence of plasma CoQ10-lowering effect of HMG-COA reductase inhibitors: a double-blind, placebo-controlled study. Journal of Clinical Pharmacology, 1993; 33: 226-229.
[13] Masironi R. Czynniki dietetyczne a choroba wieńcowo-naczyniowa [Dietary factors and coronary heart disease]. Bulletin of the World Health Organization 42, 103-114, 1970.
[14] Castiglioni A, Neuman, WR. Cholesterol HDL: jakie jest jego prawdziwe znaczenie kliniczne? [HDL Cholesterol: What Is Its True Clinical Significance?] Emergency Medicine, styczeń 2003: s. 30-42.
[15] Speed CA, Shapiro LM. Recepty a choroba wieńcowa [Exercise prescription in cardiac disease]. The Lancet. 7.10.2000; 356(9237):1208-1210.
[16] Singh I, et al, Lipoproteina o wysokiej gęstości jako cel terapeutyczny – przegląd systematyczny [High-Density Lipoprotein as a Therapeutic Target—A Systematic Review], JAMA 298 (2007): 787, 790, 795.
[17] Mendall M. et al. C-reaktywna proteina i jej relacje z czynnikiem ryzyka wieńcowo-naczyniowego [C-reactive protein and its relation to cardiovascular risk factor]. Br J Urol, 1996; 312: 1061-1065.
[18] Ridker, P.M. et al. Zapalenie, aspiryna i ryzyko choroby wieńcowo-naczyniowej u pozornie zdrowych mężczyzn [Inflammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men]. New England Journal of Medicine, 3.04.1997; 336 (14): 973-9.
[19] Church T, Barlow CE, Earnest CP, et.al. Związek między sercowo-oddechową fitness i białka C-reaktywnego u mężczyzn [Association between cardiorespiratory fitness and C-reactive protein in men]. Arteriosclerosis and Thrombosis: Journal of Vascular Biology. 1.11.2002, 22 (11):1869-1879
[20] Chasan-Taaber L, Shelhub, J, Rosenberg IH, et al. Prospektywne badanie kwasu foliowego i witaminy B6 i ryzyko zawału serca u lekarzy w USA [A prospective study of folate and vitamin B6 and risk of myocardial infarction in US physicians]. Journal of the American College of Nutritionl 15.04.1996; 15 (2):136-143.
[21] Wald NJ, et al. Homocysteiny i choroba niedokrwienna serca: wyniki prospektywnego badania z konsekwencjami w zakresie profilaktyki [Homocysteine and ischemic heart disease: results of a prospective study with implications regarding prevention]. Arch Intern Med. 1998; 158:862-7.
[22] Nygard O, et al. Plasma homocysteine levels and mortality in patients with coronary artery disease. New Engl J Med, 1997, 337:230-6.
[23] British Medical Journal, 6.01.2001: t. 322; 15-18.
[24] Psaty, B. et al. Ryzyko zawału serca związane z lekami przeciwnadciśnieniowymi [The risk of myocardial infarction associated with antihypertensive drug therapies]. JAMA, 1995; 274, 620-625.
[25] Ovbiagele B, et. al. Predyktory mikrokrwawień mózgowych w ostrym udarze niedokrwiennym i pacjenci TIA [Predictors of cerebral microbleeds in acute ischemic stroke and TIA patients]. Cerebrovasc Dis. 2006;22 (5-6):378-83. Epub 2006 Aug 4.
[26] David J. Werring, et. al. Cognitive dysfunction in patients with cerebral microbleeds on T2*-weighted gradient-echo MRI. Brain 2004 127 (10):2265-2275
[27] Chelsea S. Kidwell, et. al. Magnetic Resonance Imaging Detection of Microbleeds Before Thrombolysis. Stroke. 2002;33:95-98.
[28] J. Weil, et. al. [Profilaktyczna aspiryna i ryzyko krwawienia w chorobie wrzodowej] Prophylactic aspirin and risk of peptic ulcer bleeding. BMJ. 1.04.1995; 310 (6983): 827–830.
[29] Sheena Derry, et. al. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego po długotrwałym stosowaniu aspiryny: meta-analiza [Risk of gastrointestinal haemorrhage with long term use of aspirin: meta-analysis]. BMJ. 11.11.2000; 321 (7270): 1183–1187.
[30] F. K.-L. Chan. Mała dawka aspiryny, niesterydowe leki przeciwzapalne i inhibitory cyklo-oksygenazy [Low-dose aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs and cyclo-oxygenase inhibitors…] Alimentary Pharmacology & Therapeutics Symposium Series. t. 1 No. 1, s. 20 – 23.
[31] Hawkey CJ. Ryzyko krwawienia wrzodu u pacjentów skażonych helikobakterią pylori przyjmujących niesterydowe leki przeciwzapalne [Risk of ulcer bleeding in patients infected with Helicobacter pylori taking non-steroidal anti-inflammatory drugs] Gut. marzec 2000;46 (3):310-1.
[32] de Vries F, et. al. Ryzyko złamań u osób przyjmujących tylko lek zmniejszający kwas i w połączeniu z bisfosfonianami [Fracture risk in patients receiving acid-suppressant medication alone and in combination with bisphosphonates]. Osteoporos Int. 31.03.2009.
[33] Gum PA, et. al. Profil i częstość występowania oporności na aspirynę u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego [Profile and prevalence of aspirin resistance in patients with cardiovascular disease]. Am J Cardiol. 2001 Aug 1;88(3):230-5.
[34] Fateh-Moghadam S, et. al. Częstość występowania odporności na aspirynę u pacjentów z cukrzycą typ 2 [Prevalence of aspirin resistance in patients with type 2 diabetes]. Acta Diabetol. czerwiec 2005; 42 (2): 99-103.
[35] Ogawa H, et. al. Mała dawka aspiryny w profilaktyce miażdżycy u pacjentów z cukrzycą typu 2 [Low-Dose Aspirin for Primary Prevention of Atherosclerotic Events in Patients With Type 2 Diabetes: A 43 The Cholesterol Fraud And Other Dirty Little Secrets Modern Medicine Doesn’t Want You to Know About Randomized Controlled Trial. JAMA 2008; 300:2134-2141.
[36] Circulation Supplement II, Circulation 2002 listopad; 106 (19): Preliminary Abstract 1494.
Weil, A., “The Cholestin Controversy,” Self Healing, sierpień 1999, s. 8.
[37] Lekakis J. et al., Oral l-arginine improves endothelial dysfunction in patients with essential hypertension. Int J Cardiol 2002 Dec; 86(2-3): 317-323.
38. Wang J. et al., The beneficial effect of taurine on the prevention of human endothelial cell death. Shock 1996 Nov; 6(5): 331-338.
39. Title L. et al., Effect of folic acid and antioxidant vitamins on endothelial dysfunction in patients with coronary artery disease. Am Coll Cardiology 2000 Sep; 36(3): 758-65
40. Wilcox SA, et al. “Inappropriate Drug Prescribing for the Community Dwelling Elderly.” JAMA 1994; 272: 292-296.
41. Folkers K. et al. Biochemical rationale and myocardial tissue data of the effective therapy of cardiomyopathy with coenzyme Q10. Proceedings of the National Academy of Science, 1985 February; 62: 901-4.
42. Singh RB, et al. “Effect of hydrosoluble coenzyme Q10 on blood pressure in hypertensive patients with coronary artery disease.” Journal of Human Hypertension 1999; 13: 203-208.
43. Langsjoen P et al. “Treatment of essential hypertension with coenzyme Q10” Molecular Aspects of Medicine 1994; 15 Suppl: S265-72.
44. Langsjoen P. et al. Treatment of essential hypertension with coenzyme Q10. Mol Aspects Med 1994; 15 Suppl: S265-72.
45. Plasma Vitamin C Modified the Association Between Hypertension and Risk of Stroke,” JAMA, 2002; Sept 18; 288(1): 1333.
46. Davis W. “Using Niacin to Improve Cardiovascular Health”, LE Magazine, 3/07
47. Davis W. “Using Niacin to Improve Cardiovascular Health”, LE Magazine, 3/07
48. Carlson LA. “Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review”. J Intern Med. 2005 Aug; 258(2):94-114
49. Davis W. “Using Niacin to Improve Cardiovascular Health”, LE Magazine, 3/07
50. Horwitt, M. “Relative biological values of d-alpha-tocopheryl acetate and all-rac- alpha-tocopheryl acetate inman.”Am Journal Clin Nutri. 1980, Vol 33, 1856-1860.
51. “Vitamin E (Tocopherol).” GMO Compass. www.gmo-compass.org. Retrieved Dec 8, 2011.
52. “Vitamin E.” Toxicology Data Network. http://toxnet.nlm.nih.gov. Retrieved Dec 8, 2011.
53. Nowak G, Bakajsova D, Hayes C, Hauer-Jensen M, Compadre CM. “γ-Tocotrienol Protects Against Mitochondrial Dysfunction and Renal Cell Death.” J Pharmacol Exp Ther. 2011 Oct 31.
54. Das M, Das S, Wang P, Powell S, Das D. “Caveolin and proteasome in tocotrienol mediated myocardial protection.” Cell Physiol Biochem. 2008;22(1-4):287-94.
55. Luk SU, et. al. “Gamma-tocotrienol as an effective agent in targeting prostate cancer stem cell-like population.” Int J Cancer. May 2011;128(9):2182-91.
56. Shirode A, Sylvester P. “Mechanisms Mediating the Synergistic Anticancer Effects of Combined γ-Tocotrienol and Celecoxib Treatment.” J Bioanal Biomed. Jan 2011;3:1-7.
57. Wilankar C, et. al. “γ-Tocotrienol Induces Apoptosis in Human T Cell Lymphoma through Activation of Both Intrinsic and Extrinsic Pathways.” Curr Pharm Des. 2011;17(21):2176-89.
58. Schaffer, Sebastian, Müller, Walter E. and Eckert, Gunter P., “Tocotrienols: Constitutional Effects in Aging and Disease,” J. Nutr. 2005; 135:151-154

Źródło: http://www.alsearsmd.com/pdf/confidential_cures/cholesterol_fraud.pdf

Tłumaczenie Ola Gordon

Komentarze

komentarzy