Rabbi Ovadia Yosef

Lekarz twierdzi, że żydzi są nosicielami schizofrenii

Czy choroba psychiczna jest żydowską chorobą?

Ten artykuł medyczny nie jest fałszywką rozpowszechnianą poprzez internet. Pochodzi z publikacji medycznej pod nazwą „Psychiatric News” i został opublikowany przez American Psychiatric Association. Data publikacji: 25 października 1972 r.

Dowód, że żydzi są nosicielami schizofrenii zawarty jest w dokumencie przygotowanym dla wydawnictwa American Journal of Psychiatry przez dr Arnolda A. Hutschneckera, psychiatry z Nowego Jorku, którego pacjentem był swego czasu prezydent Nixon.

W analizie psychiatrycznej zatytułowanej „Choroba psychiczna: Choroba żydowska” dr Hutschnecker stwierdził, że choć nie wszyscy żydzi są chorzy psychicznie, to choroba psychiczna jest bardzo zaraźliwa, a żydzi są głównym źródłem infekcji.

Dr Hutschnecker stwierdził, że każdy żyd rodzi się z potencjalną możliwością zachorowania na schizofrenię i ten fakt stanowi o ogólnoświatowej manii prześladowania żydów.

„Świat miałby więcej współczucia dla żydów, gdyby powszechnie rozumiano, że żydzi nie są świadomie odpowiedzialni za ich stan”. Dr Hutschnecker powiedział: „schizofrenia jest tym, co powoduje, że tworzy u żydów kompulsywne pragnienie prześladowań”.

Dr Hutschnecker wskazał, że choroba psychiczna charakterystyczna dla żydów objawia się w ich niezdolności do rozróżniania dobra od zła. Powiedział, że chociaż ich prawa podstawowe jako cnoty wskazują np. cierpliwość, pokorę i uczciwość, mimo to żydzi są agresywni, mściwi i nieuczciwi.

„Podczas gdy żydzi atakują nie-żydowskich Amerykanów hasłami rasizmu, to przecież Izrael jest krajem najbardziej rasistowskim na świecie”, powiedział dr Hutschnecker.

Żydzi, według dr Hutschneckera, ujawniają swą chorobę psychiczną poprzez napady paranoi. Wyjaśnił, że paranoik nie tylko wyobraża sobie, że jest prześladowany, ale celowo stwarza sytuacje, które czynią te prześladowania rzeczywistością.

Dr Hutschnecker powiedział, że osoba, która chce zobaczyć w akcji żydowską paranoję, powinna przejechać się nowojorskim metrem. W dziewięciu przypadkach na dziesięć, ten, kto stara się zepchnąć cię z drogi będzie żydem.

„Żyd ma nadzieję, że naturalnie wywoła to jakiś odwet, a kiedy tak się stanie, od razu określi cię jako antysemitę”.

Jak stwierdził dr Hutschnecker, podczas II Wojny Światowej,  przywódcy żydowscy w Anglii i Stanach Zjednoczonych wiedzieli dokładnie o straszliwej masakrze żydów przez nazistów. Lecz, gdy urzędnicy Departamentu Stanu chcieli o tym mówić, aby podjęto skuteczne działania, ich apele były celowo wyciszane przez zorganizowane żydostwo. Jak powiedział, zorganizowane żydostwo, chciało tej masakry, aby wzbudzić sympatię świata do żydów.

Dr Hutschnecker porównał żydowską potrzebę bycia prześladowanym do formy szaleństwa, gdy cierpiący człowiek sam siebie okalecza. Powiedział, że ci, którzy dokonują samo-okaleczenia, czynią tak, ponieważ pragną zdobyć dla siebie współczucie. Lecz, jak potem dodał, takie osoby ujawniają swe szaleństwo w tak ohydny sposób, że wzbudzają co najwyżej obrzydzenie, a nie współczucie.

Dr Hutschnecker zauważył, że częstotliwość występowania chorób psychicznych wzrosła w Stanach Zjednoczonych wprost proporcjonalnie do wzrostu ludności żydowskiej.

„Wielka migracja żydowska do Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się pod koniec XIX wieku. W 1900 roku w USA było 1.058.135 żydów, a w 1970 roku było ich 5.868.555, co stanowi wzrost o 454,8%. W 1900 roku było 62.112 osób zamkniętych w szpitalach psychiatrycznych w Stanach Zjednoczonych; a w 1970 roku było 339.027 takich osób, co stanowi wzrost o 445,7 w %. W tym samym okresie liczba ludności USA wzrosła z 76.212.368 do 203.211.926, co stanowi wzrost o 166,6%. Przed napływem żydów z Europy, Stany Zjednoczone zaludniał naród psychicznie zdrowy. Ale teraz tak już nie jest”.

Dr Hutschnecker uzasadniał swoje twierdzenie o tym, że Stany Zjednoczone nie są zamieszkałe przez psychicznie zdrowy naród, poprzez zacytowanie badań dr Davida Rosenthala, szefa laboratorium psychologii na National Institute of Mental Health, który szacował wówczas, że ponad 60.000.000 osób w Stanach Zjednoczonych cierpi z powodu różnych form „spektrum zaburzeń schizofrenicznych”. Zwracając uwagę na fakt, że dr Rosenthal sam jest żydem, dr Hutschnecker powiedział, że żydzi czerpią perwersyjną dumę z faktu rozprzestrzeniania przez nich choroby psychicznej.

Dr Hutschnecker stwierdził, że pojęcie „schizofrenia” nadał tej chorobie psychicznej dr Eugen Blueler, psychiatra szwajcarski w 1911 r. Przedtem była ona znana jako „dementia praecox”, nazwa używana przez odkrywcę choroby, dr Emila Kraepelina. Później, zdaniem dr Hutschneckera, ta sama choroba została przedefiniowana na „nerwicę” przez dr Zygmunta Freuda.

„Objawy schizofrenii zostały opisane niemal równocześnie przez Bleulera, Kraepelina i Freuda w czasie, gdy żydzi przedostawali się w szeregi zamożnej klasy średniej”, dodał dr Hutschnecker. „Wcześniej były one ignorowane jako cecha społeczna i rasowa przez lekarzy tamtej epoki. Stały się klinicznie istotne wtedy, gdy żydzi zaczęli mieszać się z nie-żydami”.

Doktor Hutschnecker powiedział, że badania dr Jacquesa S. Gottlieba z Wayne State University wskazują, że schizofrenia jest powodowana deformacją białka alfa-2-globuliny, które u schizofreników ma kształt korkociągu. Białko zdeformowane jest najwyraźniej wskutek działania jakiegoś wirusa, który jak uważał dr Hutschnecker, żydzi przenoszą na nie-żydów, z którymi się stykają. Powiedział, że ponieważ potomkowie osadników z Zachodniej Europy nie wytworzyli odporności na tego wirusa, są oni szczególnie narażeni na zachorowanie.

„Moim zdaniem, nie ma żadnych wątpliwości”, mówi dr Hutschnecker, że „żydzi zainfekowali Amerykanów schizofrenią. Żydzi są nosicielami tej choroby i osiągnie ona rozmiary epidemii, chyba że nauka wytworzy lek, aby temu przeciwdziałać”.

Żyd uczy się na podstawie badania swej Tory i Talmudu, że zbrodnie przeciwko Gojom, jak ludobójstwo, masowe morderstwa, molestowanie dzieci, itp. uważane są za świętą posługę ich bożkowi. Święte księgi nienawiści, nakazujące naiwnej młodzieży żydowskiej nienawidzić, mordować, kłamać, oszukiwać, okradać nie-Żydów w imię bożka. To musi pozostawiać nie tylko trwały ślad w strukturze psychicznej, ale dokonuje okrutnej i trwałej duchowej deformacji.

Żyją i pracują razem z nie-żydami w różnych społecznościach na całym świecie, cieszą się sympatią swych gojowskich sąsiadów, korzystają z dorobku ich kultury, a nawet czasem zakochują się w Gojach płci przeciwnej. Jednak, ze względu na surowe prawa i ograniczenia (oparte o zasadę czystości rasowej) narzucone na nich, są zmuszeni dorastać w świecie żydowskim, który uczy ich posłuszeństwa jego poleceniom i prowadzenia podwójnego życia. Dylemat, z jakim styka się zwykły żyd to fakt, że musi przestrzegać rabinicznych interpretacji „praw bożych”, a te interpretacje kształcą młode umysły gardzić, ujarzmić, okradać, niszczyć, nienawidzić świat nie-żydów. Niezastosowanie się do tych „świętych” poleceń, jakich żydzi są uczeni, skutkuje ciężką karą zsyłaną na nich przez bożka. To oczywiście musi powodować w sposób naturalny epidemię aberracji umysłowej wśród społeczności żydowskiej.

Źródło: http://globalfire.tv/nj/03en/jews/schizo.htm

Komentarze

komentarzy