indeks

żydzi, nadchodzący Antychryst i męczeństwo chrześcijan

„A Antychryst, którego wy chrześcijanie boicie się będzie naszym NOWYM MESJASZEM, który poprowadzi nas żydów do światowego zwycięstwa i który pozbędzie się was, chrześcijan, którzy stoicie nam na drodze…”

Strzeż się Praw Noachidzkich

(Groźba wysłana do mnie przez jednego z żydowskich czytelników mojej strony, który przyznał także, że moje informacje są trafne)

UWAGA- Pisanie takich artykułów jak ten poniżej nie jest dla mnie łatwe ponieważ tematem wokół którego sprawa krąży są żydzi…żydzi, których kocham i o których się martwię i modlę przez całe moje życie. Żaden z moich artykułów na ten temat, czy to o Prawach Noachidzkich, komunistach, New World Order, itd…nie był pisany w duchu „antysemityzmu” lub „nienawiści do żydów”.

Jest ważne żeby podkreślić, że chociaż żydzi są w rzeczywistości zaangażowani w projekt realizacji Praw Noachidzkich i w komunizm oraz jego pomiot zwany New World Order itd., to nie wszyscy żydzi to akceptują i nie wszyscy są w to zaangażowani. Stereotypy są czymś strasznym. Ponadto niewybredna reakcja o naturze nienawiści, atak, itd., nigdy nie mogą być chrześcijańską odpowiedzią. Jednakże poszczególne osoby i grupy, które stały i stoją za tak straszliwymi prześladowaniami i ludobójstwem niezliczonych rzesz chrześcijańskich, niewinnych ludzi, muszą być wyraźnie zidentyfikowane, zdemaskowane i unaocznione…i prawnie powstrzymane.

LOS MILIONÓW ZAPLANOWANYCH OFIAR JEST ZDECYDOWANIE ZAGROŻONY

Chrześcijanie teraz stoją twarzą w twarz z programem prawdziwego ludobójstwa, w zamierzeniu, realizowanego za pomocą stanu wojennego i Praw Noachidzkich dla Ameryki.

a

Gdybyście spytali czy żydzi, którzy są w to zaangażowani i inni ich wspólnicy i współpracownicy naprawdę przeprowadzą realizację programu Praw Noachidzkich przeciwko chrześcijanom to musicie jedynie przeczytać przekaz nienawiści zawarty w Talmudzie, sprawdzić rzeczywiste korzenie komunizmu i historyczne relacje dziesiątków milionów chrześcijańskich męczenników, zamęczonych i zamordowanych wraz z ich zniszczonymi, przez żydowskich komunistów i ich wspólników i współpracowników, świątyniami, poczynając od Rosji a kończąc na innych narodach.

a

I sprawdzić ich współczesne, brutalne ludobójstwo dokonywane na wielu Palestyńczykach (włącznie z palestyńskimi chrześcijanami) w Izraelu.

Żydowscy komuniści w Ameryce z podwójnym obywatelstwem (izraelskim) i ich gojowskie pachołki odgrywają i będą odgrywali główną rolę w planowaniu i przeprowadzaniu realizacji scenariusza New World Order/Martial Law (Stan wojenny) wyraźnie opracowanego w celu ataku i prześladowań i eksterminacji amerykańskich chrześcijan, chrześcijańskich korzeni Ameryki i jej dziedzictwa (aczkolwiek nie są oni jedynymi ludźmi w tę zbrodnię zaangażowanymi).

I także za pomocą Praw Noachidzkich i ich tajnego programu wojskowego gilotynowania.

A rzeczywistość jest taka, że planują oni totalne wyniszczenie chrześcijan.

Nie istnieje żaden inny powód istnienia ich noachidzkiego ustawodawstwa powiązanego ze złowieszczo udokumentowanym istnieniem milionów nowoczesnych wojskowych gilotyn rozmieszczonych dzisiaj w całej Ameryce.

W prawdziwie komunistycznym stylu FEMA jest zaprojektowana także do przejęcia i konfiskaty chrześcijańskich kościołów i ich zsekularyzowania na mocy prawa stanu wojennego. W prawdziwie komunistycznym stylu chrześcijanie zostali przeznaczeni do aresztowania i wysyłki do gułagów systemu amerykańskiego w więziennych wagonach kolejowych, dokładnie tak jak robili to komuniści przez dziesiątki lat chrześcijanom w Rosji pod jarzmem komunizmu.

a

I więcej: po prostu czytaj moje raporty z ostatnich 17 lat, przedstawiające w ogólnym zarysie kolejność realizacji New World Order w Ameryce.

Ja i moi chrześcijańscy współwyznawcy, kilkaset milionów w samej Północnej Ameryce, zostaliśmy przeznaczeni do prześladowań i eksterminacji przez ludzi realizujących program New World Order/Stan Wojenny i ich Praw Noachidzkich.

I z tego powodu nie mogę milczeć w tej godzinie:

AMERYKAŃSKI  HOLOCAUST  JUŻ  NADCHODZI

 a

Po to żeby w pełni zrozumieć co duch Antychrysta czyni w dzisiejszym świecie i dlaczego, musicie zrozumieć jego pochodzenie. Duch Antychrysta zrodził się wyjątkowo i początkowo z żydów (wraz z odrzuceniem i uśmierceniem przez nich ich jedynego, prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa i w konsekwencji prześladowaniem i męczeństwem Jego wyznawców).

a

Było to unieśmiertelnione przez wszystkie wieki w łonie żydowskiej kultury, od 2000 lat i będzie w pełni kulminować wśród żydów dzięki żydowskim naciskom i wpływom na dzisiejsze wydarzenia światowe. Z żydostwa wychodzi przepowiedziany Antychryst, który uśmierci niezliczoną ilość chrześcijan za ich wierność Jezusowi Chrystusowi i sprawi, że będą ścięci. (Apokalipsa Świętego Jana 20:4).

Duch Antychrysta jest bardzo aktywny w dzisiejszym świecie i w światowych wydarzeniach (nieszczęśliwie dla chrześcijan Ameryki Północnej i całej chrześcijańskiej reszty świata).

Prześladowania chrześcijan mogą także wystąpić w każdej kulturze i strefie religijnej, w islamie lub hinduizmie, itp. Ale początkowe pojawienie się ducha Antychrysta na scenie światowej rozpoczęło się od ludu, dla zbawienia którego wysłany został Jezus Chrystus, od żydów.

a

Duch Antychrysta staje się coraz bardziej brutalny i krwiożerczy we wpływie na wydarzenia światowe, zwłaszcza tam gdzie tworzy on bestialskie prześladowania i masowe ludobójstwo chrześcijan za pomocą stworzonego przez żydów KOMUNIZMU.

a

A już zupełnie ostatnimi czasy za pomocą tego co powszechnie rozumie się jako NEW WORLD ORDER i GLOBALIZM. New World Order, który przez bardzo wielu żydów zwany jest ich porządkiem.

Komunizm jest tragicznym, bezpośrednim owocem i rezultatem dwutysiącletniego, tradycyjnego, żydowskiego odrzucenia Jezusa Chrystusa i będącej tego następstwem nienawiści do Niego i Jego wyznawców, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia KOMUNIZMU, którego wcieleniem najpierw była Rewolucja Żydobolszewicka w Rosji w 1917 roku.

Syberia. Groby zamęczonych przez żydokomunistów chrześcijańskich więźniów gułagów

KOMUNIZM JEST ESENCJĄ ŻYDOWSKICH ŚRODKÓW WYRAZU OTWARCIE GŁOSZONEGO ODRZUCENIA JEZUSA CHRYSTUSA I TRADYCYJNEJ NIENAWIŚCI ŻYDOWSKIEJ DO NIEGO A TAKŻE NIENAWIŚCI DO JEGO WYZNAWCÓW W PRAWDZIWIE JAWNEJ FORMIE RZĄDOWEJ.

Żydzi wierzą, że przeznaczeni są by pewnego dnia rządzić światem i że każda inna religia (a zwłaszcza chrześcijaństwo), oprócz ich własnego judaizmu, „zniknie”.

Stąd ich ciągłe akcentowanie i podkreślanie potrzeby zniszczenia chrześcijaństwa.

Żyd Kiessel Mordehaj (znany jako Karl Marx)- satanista i iluminat

żyd Kiessel Mordehaj (znany jako Karl Marx)- satanista i iluminat

Komunizm niezaprzeczalnie i historycznie zrodził się w kręgach żydowskich „myślicieli”, żydowskich finansistów i bankierów i żydowskich organizatorów, zwłaszcza w żydowskich kręgach Nowego Jorku. Dotyczy to również potężnych żydowskich bankierów będących członkami satanistycznej organizacji Iluminatów, takich jak Rothschildowie, Schiffowie i wielu innych bogatych stronników i popleczników. Tak jak każdy ruch, komunizm stale poszukuje nowych członków aby włączyć ich do swoich zasobów finansowych i ludzkich.

Komuniści nieustępliwie prowadzą w całym świecie rekrutację do swych szeregów nowych neofitów. Dzisiaj wielu komunistów wywodzi się spoza społeczności żydowskiej. Są chińscy komuniści, północnokoreańscy komuniści, kubańscy komuniści, itd.

a

Ale korzenie założycielskie, główne założenia i ukryta wewnętrzna hierarchia i program, zawsze będą pochodzić z wewnętrznych kręgów samych żydów. Żydowskie centrum zarządzania światowym komunizmem znajduje się teraz w Tel Aviv, w Izraelu.

I tak jak za dni Jezusa Chrystusa tak i dzisiaj jego wyznawcy, CHRZEŚCIJANIE, są ich głównym celem prześladowań i ostatecznie żydzi zamierzają całkowicie zetrzeć ich z powierzchni ziemi.

NADCHODZĄCY ANTYCHRYST I ŻYDOWSKI „NOWY MESJASZ”

Wśród żydów istnieją finansowo i politycznie potężne elementy, które otwarcie dążą do wyniesienia na tron „nowego mesjasza”. Za taką główną grupę uważa się Chabad Lubawicz.

a

Chabad Lubawicz to są żydzi, którzy przedłożyli ustawodawstwo Praw Noachidzkich w Waszyngtonie żeby było zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów i Senat USA a następnie podpisane, jako obowiązujące ustawodawstwo, przez prezydenta Busha seniora.

Prawa Noachidzkie są tak opracowane ażeby w ich świetle chrześcijanie byli przestępcami, którzy podlegają pod najwyższy wymiar kary czyli śmierć.

Chrześcijanie stają się automatycznie przestępcami w świetle dwóch z siedmiu Praw Noachidzkich. Te dwa Prawa Noachidzkie odnoszą się do „bałwochwalstwa” i „bluźnierstwa przeciwko Bogu”. Żydzi tradycyjnie uważają chrześcijan za winnych złamania obu tych Praw z tego powodu, że wierzą w Jezusa Chrystusa zarówno jako Boga w ciele jak i w jego Boskość.

I z powodu także tego faktu, że chrześcijanie czczą i modlą się i oddają cześć boską Jemu, Synowi Boga i Bogu, który ukazał się w ciele.

a

To jest tragiczne, że żydowskie Prawa Noachidzkie będą właściwie użyte do przeprowadzenia niewyobrażalnie przerażającego, krwawego ludobójstwa na amerykańskich chrześcijanach, kiedy zaczną już obowiązywać. Około 75% Amerykanów przyznaje, że są chrześcijanami. Ludność Ameryki wynosi około 312 milionów obywateli. Oznacza to, że co najmniej 225 milionów Amerykanów może naprawdę stanąć w obliczu kary śmierci przez ścięcie z powodu obowiązujących Praw Noachickich, kiedy już całkowicie zaczną one obowiązywać w, bliskim już, amerykańskim komunistyczno-policyjnym państwie stanu wojennego.

a

Za pomocą przebadania zarówno żydowskiego komunizmu jak i żydowskich Praw Noachidzkich jako faktycznych dowodów, plus żydowskiej roli i wpływu w powstającym New World Order, staje się bez trudu widoczne, że nie istnieje w świecie żadna inna grupa ludzi, oprócz żydów, która jest aż tak opętana „duchem Antychrysta” i tak bezwzględna w dążeniu do wymazania z powierzchni ziemi chrześcijaństwa i jego wyznawców.

Jest to z kolei tragiczna i dalekosiężna konsekwencja tego, że większość żydów odrzuciła ich jedynego, prawdziwego, wysłanego przez Boga, Mesjasza, Yahshuah ha’Moshiach (po hebrajsku Jezus Chrystus).

a

Nie tylko, że ci samonienawidzący się żydzi skazali się na wieczne potępienie za ich grzech odrzucenia ich boskiego Mesjasza ale następnie rozpoczęli oni prześladowanie i mordowanie ,w całym świecie, tych ludzi, którzy poszli za Nim po przebaczenie i dla życia wiecznego.

Żydowska nienawiść do Jezusa Chrystusa i prześladowania Jego ludzi ucieleśniły się w dyktatorskich rządach, wojnach, brutalnych prześladowaniach, ludobójstwie chrześcijan i niezmierzonym smutku, strapieniu i cierpieniu całego świata.

I właśnie tak jak duch Antychrysta początkowo wypłynął z żydów tak rzeczywisty Antychryst, światowy dyktator i ich „nowy mesjasz” powstanie z samych żydów. Oni nie przyjmą nikogo za swojego „nowego mesjasza” o ile ta osoba nie będzie ŻYDEM.

My jako chrześcijanie, tak naprawdę nie potrzebujemy czekać na jakąkolwiek osobistość manifestującą się jako „Antychryst”. Duch Antychrysta już działa i pracuje za kulisami sceny światowej jako inspirowany przez żydów KOMUNIZM.

Komunizm już zdołał prześladować, ciemiężyć, torturować i masakrować dziesiątki milionów chrześcijan całego świata przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Komunizm kontynuuje tortury, uwięzienia, ciemięży, uciska i zabija chrześcijan w każdym komunistycznym państwie istniejącym dzisiaj na świecie. Jest to bolesne i stałe dziedzictwo żydowskiej nienawiści do chrześcijan, wyrażone w komunizmie.

I pewnego dnia nastąpi ogólnoświatowe narzucenie żydowskich Praw Noachidzkich, pod którymi wielu żydów rozumie ich New World Order, i po prostu skończą to co na początku rozpoczął komunizm:

OGÓLNOŚWIATOWE LUDOBÓJSTWO CHRZEŚCIJAN

Podczas kiedy komunizm był już używany do brutalnego prześladowania i masakry dziesiątków milionów niewinnych chrześcijan całego świata to Prawa Noachidzkie są opracowane przez żydów aby uderzyć i zniszczyć fizycznie jeszcze więcej niezliczonych milionów chrześcijan…po prostu z powodu ich Wiary. I tym razem także na ziemi amerykańskiej. Tak jak po prostu nie ma uprzejmego i dyplomatycznego sposobu dyskutowania o rzeczywistej roli niemieckich nazistów zaangażowanych w miniony holocaust tak i nie ma żadnego sposobu dyskutowania o żydowskim programie ludobójstwa chrześcijan będących pod władzą komunizmu/NWO a teraz Praw Noachidzkich. Takie bolesne i straszliwe prawdy nie mogą być minimalizowane i nie może być obniżanie ich rangi. I tak właśnie jak rola nazistów w poprzednim holocauście nie może być minimalizowana lub wybielana tak i nie może być minimalizowana lub ukrywana żydowska rola w komunistycznych prześladowaniach i nadchodzącym ludobójstwie niewinnych chrześcijan pod Prawami Noachidzkimi.

POZOSTAJE TAKA RZECZ JAK OBOWIĄZEK ZDANIA SPRAWY!

Niewiarygodny gwałt żydowskich Praw Noachidzkich, które zostały rzeczywiście wpisane w obowiązujące Amerykanów ustawodawstwo, w zamierzeniu dyskryminujące miliony chrześcijan, i faktycznie nawołujące do ich ludobójstwa, nie może być zlekceważony.

Okropność nadchodzącego policyjnego państwa New World Order, skonstruowanego, pomiędzy innymi celami, do prześladowania i wymordowania amerykańskich chrześcijan, nie może być zlekceważony.

AMERYKO, TO JEST TWOJA PRZYSZŁOŚĆ: CO ZAMIERZASZ Z TYM ZROBIĆ?

Pamela Rae SCHUFFERT

Źródło: http://americanholocaustcoming.blogspot.com/2012/05/jews-coming-antichrist-and-christian.html

Komentarze

komentarzy