papieska encyklika

Watykan za depopulacją

Jedynym, rzeczywistym, celem walki z „ocieplaniem się klimatu” jest realizacja depopulacji zachodniej cywilizacji na ogromną skalę. Międzynarodowy Żyd i jego agendy, w tym żydo-masoneria UE, otrzymują w tej zbrodni wsparcie ze stolicy judeo-chrześcijaństwa.

Międzynarodowy Żyd i wszystkie jego syjonistyczne agendy, Rada Polityki Zagranicznej (CFR), Grupa Bilderberg, Klub Rzymski, Komisja Trójstronna etc., widząc że „syjonistyczna populacja” nie nadąża za światowym przyrostem naturalnym, który siłą rzeczy wymusza rozwój gospodarczy, a ten wprowadza państwa na drogę suwerenności, dążąc do utrzymania finansowej kontroli i władzy nad światem, za wszelką cenę usiłuje ten rozwój wyhamować. Jest to jednocześnie skuteczny sposób depopulacji ludzkości.

Zastopowaniu rozwoju i realizacji depopulacji (i oczywiście dążeniu do przejmowania kontroli nad państwami) służyły I i II wojna światowa. MŻ dążył do osłabienia gospodarki Niemiec i Rosji oraz do redukcji ludności – główną częścią projektu światowej finansjery był Plan Zagłady Słowian – Generalplan Ost.

Jednak wojny są tym dla ludzkiej cywilizacji, czym choroba dla organizmu człowieka. Po jej zwalczeniu organizm odbudowuje swoje siły. Tak też i po każdej z wojen zwiększył się przyrost naturalny.

A więc, wojny nie spowodowały skutecznego i trwałego ograniczenia ludzkiej populacji, paradoksalnie wywołały zjawisko odwrotne. Stąd MŻ w drugiej połowie XX w. wypracował i wdraża inną metodę depopulacji, polegającą na ograniczeniu możliwości rozwoju gospodarczego. Tej zbrodniczej polityce nadał niewinną w treści i wprowadzającą w błąd nazwę: „polityka zrównoważonego rozwoju”.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia rozwoju jest walka z wymyślonym przez MŻ „ocieplaniem się klimatu” jako pochodną działalności człowieka.

Państwa zmuszane są do zmniejszenia emisji spalin, głównie CO2. Wymuszenie przez MŻ oraz przez jego agendy (wśród nich także UE) takiej polityki, skutkuje ograniczeniem rozwoju przemysłowego – oczywiście głównie w tych państwach, które znalazły się w obszarze żydowskiego kapitalizmu pod władzą żydo-reżimów, a więc państw należących do tzw. Zachodu.

Z państw Zachodu wyprowadzono produkcję przemysłową. Na imporcie produktów przemysłowych zarabiają oczywiście pośrednicy, czyli banki i korporacje będące własnością MŻ.

Czy takiego zwycięstwa „ekologii” oczekujemy?

Jakby tego było mało MŻ żąda likwidacji energetyki opartej na rodzimych surowcach kopalnych. Podraża to koszty funkcjonowania gospodarek (w tym zwiększa koszty utrzymania dla ludności !) i potęguje istniejący kryzys finansowy, co przekłada się na spadek przyrostu naturalnego. Tak oto MŻ osiąga depopulacyjny cel swojej zbrodniczej polityki.

Wiadomo już od dawna i nie jest to tajemnicą w świecie nauki, choć żydo-media o tym milczą, że za 98% emisji CO2 do atmosfery odpowiadają oceany. Zaledwie 2% przypada na szkodliwą, ale konieczną, działalność człowieka. Pomijając nawet fakt, że tzw. ocieplenie klimatu jest propagowaną przez żydo-media bzdurą, nie posiadającą naukowego potwierdzenia, a wiele obserwacji wskazuje na wręcz ochładzanie się klimatu Ziemi, to logiczne jest, że próby ograniczenia emisji CO2 w jakiejś części zakresu stanowiącego 2% tej emisji nie może mieć żadnego wpływu na klimat.

Poza tym należy sobie uświadomić, że ograniczenie emisji CO2 w państwach Zachodu poprzez likwidację przemysłu i energetyki, spowoduje wzrost tej emisji w państwach Wschodu i Południa, które przejmą (już zresztą przejęły) zlikwidowana produkcję Zachodu. A więc w ogólnym bilansie emisji CO2 nie wystąpią żadne zmiany.

Tak więc, jedynym, rzeczywistym, celem walki z „ocieplaniem się klimatu” jest realizacja depopulacji zachodniej cywilizacji na ogromną skalę.

MŻ i zbrodnicze gremia jego agend, w tym unijna żydo-masoneria, otrzymują w tej zbrodni wsparcie z Watykanu, ze stolicy judeo-chrześcijaństwa. Encyklika papieża Franciszka „Laudato si” niesie pochwałę współczesnej, realizowanej dla ludzkości, w imię praw człowieka, eksterminacji cywilizacji Zachodu.

Oczywiście polityczna retoryka papieskiej encykliki – encykliki ekologicznej -! – nie powtarza co prawda twierdzenia syjonistycznych ekologów, że „wzrost ludzkiej populacji zagraża zrównoważonemu rozwojowi”, ale też nie wspomina o ogromnej szkodliwości GMO dla człowieka.

Czy taka polityka Watykanu nas zaskakuje? Chyba nie powinna, jeśli uświadomimy sobie, że cały pontyfikat JPII – unijnego naganiacza – był natchniony wielkim dziełem syjonizmu: wepchnięcia państw słowiańskich pod okupację MŻ z USA.


Dariusz Kosiur

PS. Wybrane punkty z papieskiej encykliki „Laudato si”: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

p.15. (…)podejmę pewne zagadnienia wypływające z tradycji judeochrześcijańskiej, aby nadać większą konsekwencję naszemu zaangażowaniu na rzecz środowiska.

Pochwała na temat GMO (p.: 32, 131, 132, 133)

p.32. Różne gatunki zawierają geny, które mogą być kluczem do zaspokojenia w przyszłości pewnych ludzkich potrzeb lub uregulowania pewnych problemów ekologicznych.

p.131. (JPII) Oświadczył, że Kościół docenia wkład «badań i zastosowań biologii molekularnej, dopełnione przez inne dyscypliny, takie jak genetyka i jej zastosowanie technologiczne w rolnictwie i przemyśle»[110], chociaż stwierdził także, że nie może to prowadzić do «nie podlegającej żadnej kontroli manipulacji genetycznej»[111], ignorującej negatywne skutki tych działań.

p.132. W każdym razie ingerencja uzasadniona to ta, która dokonywana jest w przyrodzie, „by pomóc jej we właściwym rozwoju stwarzania chcianym przez Boga”[112].

p. 133. Trudno wydać ogólny osąd na temat rozwoju organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), roślinnych i zwierzęcych, dla celów medycznych lub w rolnictwie, ponieważ mogą one znacznie się między sobą różnić i wymagają osobnych rozważań. Z drugiej strony, zagrożenia nie zawsze przypisywane są samej technice, lecz jej nieodpowiedniemu lub nadmiernemu zastosowaniu.

Źródło: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/20/watykan-za-depopulacja/

Komentarze

komentarzy