1

Słoń w składzie porcelany. Syjoniści Rothschildów w walce z ludzkością

Jakie to bezczelne, jakie bezpośrednie, czy musi dojść do sytuacji, kiedy w pokoju na kanapie ma się znaleźć słoń, aby uznano jego obecność?Syjoniści Rothschildów prowadzą świat ku kolejnej wojnie, lecz tym razem może to się skończyć, jako trzeci konflikt o zasięgu globalnym, – czyli coś co planują od dawna.

Dla mnie pojęcie syjonizmu to syjonizm rodu Rothschildów. Ma to na celu eksponowanie faktu-  kim jest twórca określenia jawnego zła oraz tego kto je kontroluje po dziś dzień – dom Rothschildów –  nazwisko wywodzące się z języka niemieckiego – oznaczające czerwoną tarczę lub czerwony znak, taki jak sześcioramienna gwiazda (Saturn), która widnieje w szyldzie na bramie ich domu rodzinnym we Frankfurcie .

Syjonizm nie powstał dla korzyści społeczności żydowskiej, ale w celu stanowienia kamuflażu dla planu aneksji całej Ziemi.

Coraz większa liczba Żydów zaczyna to zauważać, bo zostali oszukani na wielką skalę.

Pierwszy kongres syjonistów związanych z domem Rothschildów odbył się w Bazylei, (Szwajcaria sierpień 1897 roku). Niewiele osób wie o tym, że oryginalnie miał się odbyć w Monachium, jednakże trzeba było zmienić miejsce ze względu na sprzeciw społeczności żydowskiej w Niemczech, niemieccy Żydzi nie chcieli zostać odesłani do Palestyny jak to mieli w planach syjoniści domu Rothschild. Oni żyli dostatnio, zatem chcieli podziękować za propozycję i oddalić ten niepoważny pomysł od siebie.

Niewiele ponad 30 lat później zaprojektowana przez rodzinę Rothschild i sponsorowana przez rodziny Rockefeller, Harriman i Bush partia nazistowska przejęła władzę w Niemczech i od razu na jej celowniku znalazła się zarówno niemiecka populacja Żydów, jak i społeczność żydowska w innych krajach.

Wielka populacja żydowska opuściła Niemcy i Europę z obrzydzeniem i udała się do USA i Palestyny.

Dzięki nazistom, przywódcy syjonistów z rodziny Rothschild zrealizowali swój plan.

Czy to przypadek?

Raczej nie.

2

Pierwszy kongres syjonistów domu Rothschild w 1897 roku.

Przywódca syjonistów Theodore Herzl przewodził spotkaniu w Bazylei, został też pierwszym przewodniczącym organizacji syjonistycznej znanej później, jako „Światowa Organizacja Syjonistów

Zarówno Herzl – jak i jego następcy – nie pracowali na korzyść społeczności żydowskiej, lecz na rzecz wprowadzenia w życie planu podboju globalnego przez rodzinę Rothschild.

Pierwszy premier Izraela Davin Ben Gurion w liście do przywódców syjonistów rodu Rothschild w grudniu 1938 roku napisał:

„Ocalenie Żydów przed Hitlerem stanowi jawne zagrożenie dla Syjonizmu, chyba że Żydów przeprowadzi się do Palestyny. W chwili kiedy przed syjoniści mieli wybór między narodem żydowskim a krajem żydowskim – bez wahania wybrali ten drugi.”

Jak już wielokrotnie powtarzałem na przestrzeni lat – syjonizm rodziny Rothschild nie interesuje się Żydami. To nie Żydzi są celem ostatecznym, ale narzędziem do osiągnięcia celu, który będzie makabryczny dla większości Żydów jak też dla reszty ludzi.

Izraelski pisarz i bojownik Israel Shamir napisał:

„Palestyna nie jest celem ostatecznym Żydów, jest nim świat. Palestyna ma tylko stanowić światowe centrum zarządzania …. Żydzi chcą zmienić Jeruzalem w ogólnoświatowy Sąd Najwyższy, a odbudowaną świątynię w główny punkt, jako duch ziemi.

Chrześcijaństwo zginie, duch ujdzie z narodów znajdujących się w naszej części świata, a nasza obecna wątpliwa demokracja zostanie wyparta przez rozległy system teokratyczny.

Bezdomni, pozbawieni dusz, korzeni i samotni wczorajsi Władcy Świata staną się niewolnikami nie tylko z nazwy”

Chciałbym zamienić termin „Żydzi” na „syjoniści rodziny Rothschild”. Wystarczy spojrzeć na ciężki los wielu Żydów w Izraelu w chwili obecnej aby zaobserwować podział hierarchii na super zamożnych syjonistów i pozostała populację żydowską. Ponad 400 tysięcy Izraelczyków – w kraju o zaludnieniu poniżej 8 milionów – wyszło na ulice w ramach protestu spowodowanego ich trudną sytuacją finansową.

Generalnie Żydzi, tak samo jak generalnie populacja globalna, są jedynie pionkami w rękach swoich hierarchów, aczkolwiek wiele bezdusznych żołnierzy w Izraelskich Siłach Zbrojnych oraz zaprogramowanych syjonistów jest świadomymi  zbrodniarzami w codziennych przejawach brutalności przeciwko mieszkańcom Palestyny oraz tym, którzy stają w ich obronie.

3

Wiele osób twierdzi, że posiada wiedzę na ten temat, lecz tak naprawdę nie mają pojęcia na temat aktualnych wydarzeń. Wierzą twardo w to co im zostało wmówione. Rabin Emmanuel Rabbinovich, powiedział w trakcie swojego przemówienia na specjalnej konferencji europejskich rabinów w styczniu 1952 roku w Budapeszcie.

„Cel, do którego dążymy w tak zdecydowany sposób od 3 tysięcy lat, jest ostatecznie w naszym zasięgu. Mogę świadomie obiecać, że nasza rasa zajmie należne jej miejsce na świecie, każdy Żyd stanie się królem, a każdy niewierny stanie się niewolnikiem”

Przede wszystkim, społeczność żydowska nie dążyła do tego przez 3 tysiące lat, a linie rodów uzurpujące sobie prawo do nazywania się żydami tak czyniły. Ludzie, których obecnie określa się mianem Żydów w znacznej większości pochodzą z obszaru zwanego jako Chazaria, który niegdyś istniał w pobliżu Kaukazu w latach 652 – 1016.

Bulan – władca Chazarii nadzorował masową konwersję ludności na judaizm w roku 740 n.e. Ostatecznie ludność ta znana jako „Żydzi“ zamieszkała we wschodniej i zachodniej Europie.

Nigdy nie mieli, i nie mają obecnie żadnych historycznych powiązań z Izraelem.

Królowie Chazarii, nazywani byli Kaganami, dlatego też imię Kagan stało się obecnie bardzo popularne. Chazarskie pochodzenie obecnych Żydów jest doskonale udokumentowane przez żydowskich historyków, ale ich praca jest często negowana, podważana i stała się obiektem ataków.

Profesor historii uniwersytetu w Tel Awiwie Shlomo Sand napisał w swojej książce: „Początki Narodu Żydowskiego“:

„Nawet Ben Zion Dinur, ojciec izraelskiej historiografii, nie był pewny w określaniu Chazarów jako źródła pochodzenia Żydów we wschodniej Europie. Lecz mniej więcej od 1967 roku, każdy kto mówi o Chazarach jako przodkach żydów w Europie wschodniej traktowany jest jako osoba naiwna i obłąkana.  

4

Utworzenie państwa Izrael w 1948 roku, na zgliszczach, w obliczu wysiedleń Palestyńczyków i tylu ofiar śmiertelnych bazuje na niespotykanym kłamstwie wymyślonym i rozpowszechnianym przez syjonistów z otoczenia rodziny Rothschild, którzy szukali punktu zaczepienia na Środkowym Wschodzie, jako ich bazy dla znacznie większych globalnych operacji.

Obecni Żydzi nie są dziedzicami biblijnych izraelitów, nie ma między nimi powiązań genetycznych, tak samo nie istnieje historyczne prawo do tej ziemi. Jest to kłamstwo powtarzane tak często, aż stało się prawdą.

W chwili, gdy państwo Izrael powstało wśród bombardowań i terroru, duża liczba syjonistów wyemigrowała do USA, tak aby ich dzieci od urodzenia były obywatelami tego kraju.

Te dzieci to syjoniści związani z rodziną Rothschild, którzy zdominowali amerykański rząd i agencje rządowe.

Wśród nich jest Rahm Emanuel, szef gabinetu Obamy w Białym Domu, który w ważnym okresie został burmistrzem Chicago. Ojciec Emanuela chełpi się faktem, że był członkiem terrorystycznej organizacji syjonistów „Irgun“ jeszcze zanim wyjechał do USA w celu spłodzenia swoich dzieci.

Wspólnik Rahma Emanuela, David Axelrod starszy doradca w Białym Domu został powołany na stanowisko jako pełnomocnik rodziny Rothschild, prowadził kampanię wyborczą Obamy przeciwko Hilary Clinton i Johnowi McCain, pełni on rolę doradcy i mentora dla najbardziej wpływowego człowieka na świecie.

Syjoniści rodziny Rothschild kontrolują obecnie rząd USA oraz kongres za pośrednictwem takich czołowych organizacji jak Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych – wielka grupa lobbystów reprezentująca interesy obcej siły i powszechnie znana jako AIPAC.

To dlatego Obama powiedział w Orędziu o Stanie Państwa w formie czystej fantazji:

„Nasze żelazne zobowiązanie względem bezpieczeństwa Izraela oznacza najbardziej zacieśnioną współpracę pomiędzy tymi dwoma krajami w historii świata“. Należy to rozumieć jako „robimy to co nam każą“

Dlatego też zostaliśmy narażeni na patetyczny i przyprawiający o wymioty widok gdy gadający o bzdurach premier Izraela Benjamin Netanyahu blisko 30-krotnie był oklaskiwany przed obydwoma izbami Kongresu w zeszłym roku.

Reprezentanci narodu śpiewali lub też stali i klaskali w celu uzyskania kolacji i honorariów od zamożnych syjonistycznych sponsorów z rodziny Rothschild.

5

Przekupieni amerykańscy twórcy prawa oddają hołd swojemu mistrzowi.

Link do tego filmu znajdziecie poniżej (napisy PL), kliknijcie na link  jeśli tylko wasz żołądek jest w stanie to znieść

Były korespondent BBC jak też Independent Television News Alan Hart napisał w artykule „Syjonizm : Prawdziwy Wróg Żydów“:

„Społeczność żydowska stanowi zaledwie 2 procent populacji amerykańskiej, ale stanowią 50 procent darczyńców w kampaniach wyborczych“

Ta niespotykana ilość politycznych funduszy (związanych z kontrolą i wpływami) nie pochodzi od ogólnej populacji żydowskiej, lecz od niesamowicie zamożnych osób, banków oraz firm kontrolowanych przez syjonistów z rodziny Rothschild. Największym sponsorem Obamy był Goldman Sachs – organizacja bezpośrednio odpowiedzialna za zaplanowany globalny krach ekonomiczny.

Syjoniści z otoczenia rodu Rothschild sponsorują i kontrolują tak samo Republikan jak i Demokratów.

Kandydaci establishmentu w obecnej republikańskiej kampanii prezydenckiej są czołowymi syjonistami w kwestiach pieniędzy i polityki rodziny Rothschild, dlatego też oni powiedzą wszystko, bez względu na to jak bardzo ekstremalne i absurdalne by to nie było tak długo jak wspiera to cel stawiany przed państwem Izrael.

Dziennikarz dochodzeniowy Christopher Bollyn, ujawnił jak to Newt Gingrich był dofinansowany kwotą 5 milionów dolarów przez miliardera – właściciela należącego do Syjonistycznego Rodziny Rothschild – kasyna, Sheldona Adelsona, bliskiego przyjaciela przywódcy Izraela Benjamina Netanyahu, podczas gdy Mitt Romney był wspierany przez koronę Syjonistycznej Rodziny Rothschild z Chicago, która finansowała jego kampanię, w trakcie której jak twierdzi Bollyn, nawiązał bliskie kontakty z Mossadem.

6

Gingrich i Adelson

Syjoniści powiązani z rodziną Rothschild dyktują zasady amerykańskiej polityki zagranicznej, zaplanowali też łańcuch zagranicznych konfliktów zbrojnych mających na celu ludobójstwo i zawłaszczanie terytoriów.

To właśnie syjoniści powiązani z rodziną Rothschild zdominowali neokonserwatywne siatki stojące za administracją młodego Busha, który użył wydarzeń z 11 września jako wymówki aby zaatakować Afganistan. Oni stali się architektami wojny z terroryzmem, która doprowadziła do inwazji na Irak usprawiedliwionej kłamstwem dotyczącym posiadania przez Irak broni masowego rażenia.

Człowiekiem, który jest uznawany za pierwszą osobę, która ostrzegała przed zagrożeniem ze strony globalnego islamu jest Avi Lipkin znany też pod pseudonimem Victor Mordecai autor wydanej w 1995 roku książki „Czy fanatyczny islam jest globalnym zagrożeniem?“

Lipkin jest izraelitą amerykańskiego pochodzenia, który służył w izraelskich siłach obronnych, a także w departamencie wywiadu biura prasowego izraelskiego premiera i terrorysty Yitzhaka Shamira.

7

Lipkin twierdzi, że przemawiał w ponad 500 kościołach na całym świecie, jego rolą było aby chrześcijańscy syjoniści dołączyli do bełkotu o tym jak „islam trzeba zatrzymać“ oraz dyskusji o końcu świata.

Nie jestem wyznawcą żadnej religii, na pewno nie islamu, ale zdecydowanie największym zagrożeniem dla świata są satanistyczni organizatorzy należący do syjonistów z otoczenia rodziny Rothschild.

Międzynarodowy system bankowy został celowo zniszczony przez syjonistów z otoczenia rodziny Rothschild takich jak Alan Greenspan oraz Ben Bernanke, syjonistycznych Żydów reprezentujących interesy rodziny Rothschild.

Rothschildowie  stworzyli Amerykański Bank Rezerw Federalnych i do dziś mają nad nim pełną kontrolę poprzez sekretarzy skarbu (będących w otoczeniu syjonistów z rodziny Rothschild) Roberta Rubina i Larrego Summersa, ramię w ramię z kolejnym syjonistą z powiązanym z rodziną  Rothschild Timothy Geithnerem, którego Obama wybrał na swojego sekretarza skarbu, aby mógł naprawić problemy stworzone przez tych ludzi.

Obama zatrudnił też Larrego Summersa – to on zaprojektował krach giełdowy – do swojego (a raczej rodziny Rothschild) zespołu ekonomistów, to co nastąpiło później było największym w historii transferem majątku od ludzi za pośrednictwem rządów do kieszeni nielicznej grupy znanej już w historii – było to wydarzenie wspomagane i stymulowane przez stworzony przez rodzinę Rothschild Międzynarodowym Funduszu Monetarnym (IMF) oraz dzięki Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Obejrzyjcie nagranie wideo jak szef FED, Ben Bernanke nie potrafi wyjaśnić komisji senackiej, gdzie podziało się 500 mld dolarów. Wytransferowanie tak dużej kwoty z amerykańskiego banku centralnego do europejskich banków komercyjnych zachwiało amerykańskim systemem bankowym w 2007 roku. (kliknijcie link, poniżej, napisy PL)

8

Ojciec Bena Bernanke był polskim Żydem, prowadził wraz z wujem aptekę odkupioną od jego dziadka, Jonasa Bernanke, który przed wyemigrowaniem do USA mieszkał w Przemyślu.

Syjoniści z otoczenia rodziny Rothschild stoją za masowymi mordami NATO, zniszczeniem i grabieżą Libii przy użyciu kontrolowanej przez nich Ameryki, Brytyjskiego Premiera Davida Camerona (syjonisty Rotschildów, ) oraz prezydenta Francji Nicholasa Sarkozy (syjonisty Rothschilda).

Podczas przemówienia w Izraelskim Parlamencie 12 marca  David Cameron pochwalił się przed zebranymi w  Knessecie, że jego prapradziadek był niemieckim Żydem.

Premier Cameron oświadczył,  że łączy go z narodem izraelskim „specyficzna więź” oraz obiecał stanąć z nim„ramię w ramię”. Wspomniał także, że jego  przodek  Elijah Lewita był pierwszym w historii autorem nowel w języku Yidish.  Cameron  wypowiedział  również słowa w języku hebrajskim „jesteśmy z wami”. Nagranie wideo z wypowiedzią Camerona znajdziemy w artykule brytyjskiego dziennika The Telegraph (kliknijcie na link)

Francuski ex-prezydent Nicolas Sarkozy również przyznał się do swoich żydowskich korzeni. W popularnej książce Nicolasa Sarkozy’ego „Saloniki” Sarkozy ujawnia, że jego dziadek ze strony matki, Aaron Mallah, (ur. 1890), był częścią społeczności sefardyjskich Żydów w Salonikach , zanim przeniósł się do Paryża w 1900 roku.

Żydowska gazeta „Jewish Journal” cytuje fragment wypowiedzi Nicolasa Sarkozy z 2004r.:

 „Czy powinienem  przypominać o więzi każdego Żyda z  Izraelem  jako jego drugiej matki-ojczyzny? Nie ma w tym nic skandalicznego. Każdego Żyda prowadzi  strach przekazywany przez pokolenia ale  on wie, że  pewnego dnia  poczuje się bezpiecznie w swoim kraju, tam gdzie zawsze będzie jego miejsce, które chętnie go przywita. Tym miejscem jest Izrael”

9

Syjoniści Rothschildów tacy jak skarbnik rodziny Rothschild – George Soros, obsługują fundusze m.in Open Society Institute i International Crisis Group mające na celu destabilizację wybranych krajów od wewnątrz przy użyciu agentów prowokujących do ruchów rewolucyjnych, po których to kukiełki z otoczenia syjonistów rodziny Rothschild dochodzą do władzy.

Evgeny Morozov, były sprzymierzeniec George Soros Open Society Institute wezwał w tym tygodniu Google i inne wyszukiwarki do opublikowania ostrzeżeń dotyczących stron internetowych zawierających teorie konspiracji w tym prawdę o tym, że zmiany klimatyczne nie są dziełem człowieka.

Kolejny z syjonistów Rothschildów – Cass Sunstein – będący administratorem Biura do Spraw Informacji i Kwestii Regulacji w Białym Domu – powiedział, że głoszenie teorii konspiracyjnych powinno być zakazane lub opodatkowane.

Soros ostrzegał w tym tygodniu przed zbliżającymi się krwawymi zamieszkami, załamaniem finansowym, ukróceniem działań rządu, ponieważ on wie, że taki właśnie plan mają dla świata syjoniści Rothschildów. Soros jest nazywany spekulantem finansowym, ale od kiedy to określenie spekulant odnosi się do kogoś kto wie co się stanie i wykonuje korzystne ruchy w przygotowaniu na ten fakt.

Syjoniści Rothschilda mają w posiadaniu i kontrolują media o zasięgu globalnym, w celu narzucania sposobu w jaki media te donoszą o manipulacjach i pogromach opinii publicznej dla której mają oni tak wielką pogardę, że nie da się tego opisać słowami.

Publicysta Joel Stein pochodzący z otoczenia syjonistów Rothschild napisał w 2008 roku New York Times :

„Nie obchodzi mnie to, że amerykanie twierdzą, że kontrolujemy media, Hollywood, Wall Street czy też rząd. Mnie jedynie obchodzi abyśmy nadal je kontrolowali“

To syjoniści Rothschilda stoją za poprawnością polityczną, chemicznie zanieczyszczoną żywnością i wodą, cenzurą Internetu – ta lista wydaje się nie mieć końca. Ich metody obrony polegają na tym aby potępić każdego, kto wyjawi wskaże na słonia, taka osoba będzie nazwana antysemitą, co faktycznie oznacza że jest anty arabski ale to już inna historia.

Teraz dążą do wojny z Iranem, która ma na celu doprowadzenie do trzeciej wojny światowej, w której wezmą udział siły NATO wraz ich sojusznikami przeciwko Rosji i Chinom. Ile jeszcze będziemy musieli to znosić? Czy mamy czekać na to aż świat stanie się tlącym poligonem po wybuchu bomby jądrowej?

Czy ktokolwiek myśli, że Izrael posiada niesamowicie wielki arsenał broni jądrowej, do którego nie miała dostępu żadna inspekcja międzynarodowa tylko po to aby bronić swoje granice? Czy też bliżej prawdy był historyk izraelski Martin van Creveld, kiedy powiedział:

Posiadamy kilkaset głowic atomowych i rakiet, mamy możliwość wystrzelić je w kierunku celów w każdym kierunku, nawet na Rzym. Większość stolic europejskich jest na celowniku naszych wojsk lotniczych. Posiadamy możliwość pogrążenia świata wraz z naszym krajem. Mogę was zapewnić, że tak się stanie jeśli nadejdzie taka potrzeba.

10

Tajny izraelski program broni jądrowej w Dimonie

Strategia ataku syjonistów Rothschilda na Iran pochodzi wprost z planów, które udało się wdrożyć przy atakach na Afganistan, Irak, Libię i są obecnie stosowane w Syrii.

Spróbuj tylko głośno demonizować obecny reżim, przez pewien czas nałożyć sankcje aby osłabić ich potencjał, a oni od razu wyślą w ten region własne wojska.

Jak tylko sankcje zostaną wprowadzone, wtedy możemy być pewni, że nie jesteśmy daleko od naciśnięcia przycisku i tak też jest obecnie w sytuacji Iranu i embarga nałożonego przez zachodnie kraje na zakup ropy, wraz z innymi sankcjami, które po wprowadzeniu wyrządzą krzywdę zdesperowanym gospodarkom zachodnim jak też Iranowi.

Stanowi to premię dla syjonistów Rothschildów, którzy w 2008 roku doprowadzili globalną ekonomię do kryzysu, a obecnie planują to powtórzyć na większą skalę, w celu wdrożenia własnych rozwiązań w coraz bardziej kontrolowanych przez nich strukturach Światowego Banku Centralnego.

Jeśli w wyniku konfliktu z Iranem dojdzie do zablokowania Cieśniny Ormuz, wąskiego przesmyku, ale także kluczowej trasy dla tankowców pływających między Iranem a ZEA i Omanem, skutek tego dla globalnych cen ropy będzie katastrofalny.

11

Cały ten propagandowy atak na Iran bazuje na niepotwierdzonych podejrzeniach, że Iran rozbudowuje swój arsenał atomowy – podczas gdy świat milczy na temat arsenału atomowego zgromadzonego w mieście Dimona w Izraelu. Iran od ponad 200 lat nie zaatakował żadnego kraju, ma też jeden z najmniejszych budżetów przeznaczanych na zbrojenie na Środkowym Wschodzie, jest także jednym z najbardziej impulsywnych krajów na Ziemi, posiadających najlepiej wyposażone wojsko – w większości dzięki amerykańskim podatnikom.

12

Osobą do której się odnoszę w tej politycznej grafice jest Vanunu jest Mordechai Vanunu, który wyjawił prawdę o Izraelskim programie zbrojeniowym w Dimonie dziennikarzowi z brytyjskiej gazety, po czym został porwany przez Mossad – organ ścigania będący w rękach rodziny Rothschild. Był więziony przez 18 lat. Nawet teraz ma zakaz opuszczania Izraela mimo że został zwolniony z aresztu pod wieloma obostrzeniami.

Teraz wyobraźcie sobie, że Iran zrobił by coś takiemu swojemu obywatelowi. Wtedy na cały świat rozległ by się płacz tych samych ludzi i rządów, które odwróciły wzrok od Vanunu. Izrael może robić to co mu się podoba ponieważ jest globalnym centrum dla syjonistów związanych z rodziną Rothschild, którzy kontrolują polityczny establishment w Ameryce Północnej, Europie i większości reszty świata.

Proces demonizacji Iranu zawierał także niepoważne oskarżenia o próby zabójstwa ambasadora w USA przez reprezentanta kontrolowanej przez  Rothschildów  syjonistycznej  rodziny królewskiej z Arabii Saudyjskiej.

Twierdził on, że prezydent Iranu Ahmedinejad powiedział: „Izrael powinien być zmieciony z powierzchni ziemi”, podczas gdy on naprawdę wzywał do zakończenia reżimu w Izraelu, tak aby na bliskim wschodzie muzułmanie, żydzi i chrześcijanie żyli razem w zgodzie. Powiedział też, że: „Iran wspiera grupy terrorystów, a także dostarcza broń wielu bojownikom w wielu miejscach na świecie.”

Nie odnaleziono żadnych dowodów na te zarzuty, tak samo jak w przypadku podejrzeń o prowadzenia programu nuklearnego. To jest stara jak świat taktyka, obrzucania kogoś błotem z każdej strony w nadziei, że coś przylgnie. Pomysł polega na manipulowaniu percepcją publiki poprzez masowe bombardowanie przy użyciu kłamstw i pomówień, a także propagowanie wizerunku, że „Iran jest naprawdę zły i przerażający“.

Musimy być także czujni wobec Izraelsko – Amerykańskich zakamuflowanych ataków, za które winę publicznie ponosi Iran. Jest to sposób postępowania i specjalizacja kontrolowanych przez rodzinę Rothschild oraz służącym im służbą specjalnym z Mossadu.

Izrael ma w tej materii bardzo duże doświadczenie – w tym atak na okręt USS Liberty na wodach międzynarodowych podczas wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 roku, w którą zaangażowane były Izrael, Egipt i inne kraje arabskie.

13

Pierwotnie o atak na USS Liberty oskarżano Egipt, ale jak się później okazało statek został zaatakowany przez izraelskie lotnictwo i kutry torpedowe. Zginęło 34 amerykańskich członków załogi, a ponad 170 osób było rannych, statek został poważnie uszkodzony. Izrael – co jest niewiarygodne – ogłosił, że powodem ataku był błąd w identyfikacji statku – oświadczenie to zostało upublicznione jak prawda wyszła na jaw.

Ostatnio najstarszy amerykański lotniskowiec – mający 50 lat – USS Enterprise został skierowany do Zatoki Perskiej, zaledwie na rok przed tym jak miał zostać wycofany ze służby i zdemontowany, generując przy tym ogromne koszty ze względu na posiadany napęd jądrowy.

Może to wyglądać na dziwne posunięcie z wojskowego punktu widzenia, ale nie wtedy, kiedy zaplanowany jest atak na dany statek, za który obwiniany będzie Iran.

Nie twierdzę, że tak się stanie, ale jest to możliwe.

Dziennik London Times donosi, że w tym tygodniu dowódcy wojsk USA otrzymali informację, że Izrael z zaledwie 12 godzinnym wyprzedzeniem poinformuje USA o ataku na Iran, tak aby uniemożliwić jakiekolwiek przeciwdziałanie. Ludzie stojący u steru w Izraelu są niespełna rozumu, dodatkowo trzymają palce nad przyciskiem aktywującym arsenał nuklearny.

Kanał telewizyjny Iranian Press TV ma zakaz nadawania audycji na terenie Wielkiej Brytanii, tak aby ludzie nie otrzymywali informacji o tym jak sprawa wygląda z innego punktu widzenia, główną siłą stojącą za tą decyzją jest organizacja Bicom – kontrolowana przez syjonistów Rothschild, pełna nazwa to: Brytyjsko Izraelskie Centrum Komunikacji i Badań.

Syjoniści z otoczenia rodziny Rothschild są  bezdusznymi osobnikami wierzącymi w to, że zostali wybrani przez Boga, aby stać ponad innymi ludźmi. Tak, to są ci sami ludzie, którzy stale tępią każdego, kto określi ich działania jako rasistowskie.

Ekstremiści z otoczenia syjonistów Rothschildów postrzegają resztę ludzkości trochę wyżej niż bydło.

14

Andrew Adler, publicysta w Atlanta Jewish Times z ramienia syjonistów Rothschild, w tym tygodniu napisał, że Izrael powinien rozważyć zlecenie Mossadowi przeprowadzenia zamachu na Obamę, następca Obamy miałby wtedy za zadanie bronić Izrael przed Iranem.

  • http://www.alanhart.net/have-israels-inner-circles-discussed-assassinating-president-obama/

Adler napisał:

Zlecić zabójstwo prezydenta w celu zapewnienia bytu Izraela. Pomyślcie chwilę, jeśli macie na myśli scenariusz rodem z książki Toma Clancy, pewnie uważacie, że jest najbardziej niedorzeczny pomysł, o którym dyskutowano w wewnętrznych kręgach władzy w Izraelu?“

Zapewne zostało to już wcześniej zrobione. Mossad i Izrael grali pierwszoplanowe role w zamachu na prezydenta Kennedy’ego w 1963 roku, jak to już wyszczególniłem w książce „a prawda was wyzwoli“ Adler został zmuszony do przeprosin za swoje wypowiedzi, lecz jego największe wykroczenie z punktu widzenia syjonistów było takie, że wyjawił sposób w jaki funkcjonują.

15

Przedstawiciele AIPAC, a nie narodu Amerykańskiego. Wyselekcjonowanie, a nie wybrani.

Członkowie organizacji syjonistycznych Rothschildów znajdują się wszędzie tam, gdzie Orwellowski program jest wdrażany i wymuszany. Biały dokument zaprezentowany przed komisją ds wywiadu (US House Permanent Select Committee on Inteligence), która zaproponowała, aby ta ewoluująca misja została przeprowadzona przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) mająca na celu odejście od „zwalczania terroryzmu“ na rzecz wzorowanej na technikach Stasi operacjach szpiegowskich i wywiadowczych. To oczywiście było w planach od momentu jak tylko stworzono DHS – jak pisałem w innych moich publikacjach.

Biały dokument zatytułowany „Bezpieczeństwo Narodowe i Wywiad: Kolejne Kroki w Rozwoju Misji“ został zaprezentowany na posiedzeniu grupy Bezpieczeństwa Narodowego(Homeland Security) w Instytucie Aspen – instytucji, o której pisałem od początku lat 90tych XX wieku.

Grupa Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Aspen jest współzarządzana przez człowieka który reprezentuje sobą wszystko o czym piszę w tym artykule.

Nazywa się Michael Chertoff i jest: synem agenta Mossadu, ma podwójne Izraelsko-Amerykańskie obywatelstwo, jest asystentem Prokuratora Generalnego, który uwolnił ponad stu izraelskich szpiegów z więzień w USA po wydarzeniach z 11 września, jak też jednym z „tańczących“ Izraelczyków (agentów Mossadu) aresztowanych za okazywanie radości w chwili gdy wieże WTC runęły, miał też filmować to wydarzenie z wcześniej ustalonego miejsca (co potwierdza, że posiadał na ten temat wiedzę). Jest współautorem niszczącego swobody obywatelskie Patriot Act usprawiedliwionym wydarzeniami z 11 września.

Jest współprzewodniczącym Homeland Security, organizacji stworzonej w odpowiedzi na zamachy z 11 września, był też orędownikiem montowania na lotniskach skanerów całego ciała produkowanych przez firmę należącą do jego konsorcjum Chertoff Group – skanerów, które zostały zainstalowane z powodu „bieliźnianego zamachowca“, który wsiadł do samolotu bez paszportu na lotnisku w Amsterdamie gdzie za bezpieczeństwo odpowiada firma z Izraela.

Chertoff jest personifikacją sposobów w jaki  syjoniści Rothschildów rozmieszczają swoich agentów i wprowadzją ich w kluczowe obszary we właściwym czasie tak aby mieć pewność, że świat zmienia się i zmierza do celu zgodnie z planem globalnego podboju. Oni nie reprezentują narodu żydowskiego, lecz siły czystego, skoncentrowanego zła, które za cel stawia sobie nasze zniewolenie.

Opracowanie/Tłumaczenie w oparciu o artykuł: http://www.rense.com/theelephant.html

Ryszard Kaczmarek, Dallas (USA)

Komentarze

komentarzy