zc2

Różnice między Żydami, Syjonistami, a Chazarami

Ten artykuł narusza tabu wypromowane przez syjonistyczno -masońskie lobby i jej tuby propagandowe tworzące mit spisku żydowskiego !

Dowody historyczne, udowadniają, że Izrealici (syjoniści) jako wymyślony naród, nie mają żadnych związków z starożytnymi Semitami. Obecnie 45% syjonistów pochodzi w prostej lini od narodu Chazarskiego ,który w 740 roku AD, za panowania króla Bulana przyjął Judaizm jako religie narodową.

Historii Żydów i syjonizm Rothschildów oraz Unii Rodzin!

zc3

„Brytyjski, atak na Palestynę miał za zadanie wprowadzenie destabilizacji na Bliskim Wschodzie. Stworzenie wymyślonego przez syjonistów – Izreala ,jest swoistym paradoksem, ponieważ większość syjonistów to ateiści i okultyści walczący z oficjalnymi religiami całego świata, zasłaniając się etykietką judaizmu.”

Kim są zatem syjoniści z Europy i Ameryki, którzy poprzez liczne podstępy podbili kraje semickie?.

„Masakra w Sabrze była elementem fałszywej flagi ,bratobójczą bitwą między dwoma plemionami hebrajskim i arabskim, w którą wciągnięto ludzi za pomocą podstępów i prowokacji.”

Alecsandri (pl.m.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri), w swoim wystąpieniu przeciwko nowelizacji art. 7 konstytucji w dnia 10 października 1879, powiedział : „Kim są najeźdźcy ? Jesteśmy inteligentnymi ludźmi, a nasza tajna misja musi skupić w swych szeregach wszystkich członko´w tego najbardziej ekskluzywnymego klubu na ziemi, stworzyliśmy poprzez tajne bractwa nowy naród podbijający od wewnątrz wszystkie państwa świata … ”

Ludzie Ci, nie mają nic wspólnego z Semitami i Arabami ,ale wykorzystują ich sztucznie wytworzone skrajne emocje do własnych celów. Celem tym jest podział poprzez wymuszoną nienawiść.

Arthur Koestler (pl.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler), pisarz hebrajski, w swojej książce „The Thirteenth Tribe”, mówi, że większość syjonistów jest potomkami Chazarów, którzy judaizm przyjęli po zburzeniu Jerozolimy w DC 70 roku.

Wielka Chazaria znajdowała się na
zachodnim brzegu Morza Kaspijskiego, między Wołgą a Donem, potem rozszerzyła się, do wybrzeży Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego i Azowskiego.

Gdy Leon III, cesarz Bizancjum przyjął delegację Chazarów na swoim dworze w Konstantynopolu, powstało Zjednoczone Królestwo Chazarów. Odbyło się to na nastepujących warunkach: małżeństwo syna Leona III, Konstantyna VI z księżną Irina i nawrócenie narodu Chazarskiego na Judaizm … Tak oto król Bulan w 740 roku doprowadził do zniszczenia judaizmu, zastępując go zlepkiem okultystycznych kultów, promowanych przez jego nadwornych magów.

Halevi (pl.m.wikipedia.org/wiki/Juda_Halevi), w filozoficznym poemacie Ha-Kuzari, opisuje konwersję okultyzmu na judaizm. Król Bulan manipulował prawem, zastępując mędrców, magami. Według Halewiego, Khazarski król stworzył niespotykaną nigdzie indziej w dziejach historii „umowę społeczną” ,między Bogiem i nowym „hebrajskim” zjednoczeniem.

Tak więc „nowy judaizm” jest przedstawiony jako seria mistycznych objawień doświadczanych przez osoby zawierające przymierze z „nowym Bogiem”. Na mocy tych nowych doświadczeń powstała Kabała i Talmud Babiloński (nie mylić z Jerozolimskim).

Bóg według tych założeń znajduje się tylko w Jerozolimie, w mieście Boga.

Korespondencja datowana na 950 rok, pomiędzy królem chazarskim Józefem oraz Chasdaj ibn Szaprutem (pl.m.wikipedia.org/wiki/Chasdaj_ibn_Szaprut ), z ministerem spraw zagranicznych Hiszpanii kalifem Abd al Rachman.

( pl.m.wikipedia.org/wiki/Dokument_Schechtera )

Autentyczne listy zostały opublikowane w 1577 roku, aby udowodnić, że Żydzi mają swój kraj: Wielką Chazarie.

” Wraz z pojawieniem się wielkiej fali mongolskich Chazarów ,którzy przeszli na judaizm zanikły korzenie Żydów zamieszkujących kraje bałtyckie w tym Rosję, Rumunię, Polskę, Węgry, Niemcy… Emigrujący pózniej do Ameryki syjoniści, są ro´wniez˙ potomkami Chazarów, pochodzenia Tatarskiego, a nie semickiego.” A. Koestler.

To XIII plemię to rak judaizmu. Ludzie ci stworzyli slogan antysemityzmu za ,którym nie mogą się ukrywać ponieważ nie są i nigdy nie byli Semitami ! Tak, tak Panie Tusk, Kaczyński, Kwaśniewski, Michnik … Przestańcie opowiadać kłamstwa !!!

zc5w

Judaizm antropologiczny i okultyzm symboliczny nie ma żadnego związku z Żydami. Wielu chrześcijan, z antropologicznego punkt widzenia, ma więcej krwi pochodzenia hebrajskiego niż syjoniści. Królowa Victoria nie należała do zaginionego plemienia Izraela, jak to starają się wam wmówić twórcy teorii spiskowych, czyli dezinformacji. Zamieszanie wynika z połączenia pojęć judaizmu, syjonizmu i aktu żydowskiego.

Termin : Judaizm ,został po raz pierwszy wprowadzony przez Józefa Flawiusza (pl.m.wikipedia.org/wiki/Józef_Flawiusz), żydowskiego pisarza, w książce „Peri tu Iudaiku polemu – Wojna żydowska” . Judaizm jest jednolitym zbiorem przekonań, praw moralnych, praktyk religijnych i instytucji obrzędowych…

W początkowej fazie tworzyło go wiele osób należących do różnych narodów i ras. Innymi słowy żydowski świat jest mieszaniną kilku ras i kultur, zlepkiem mitów, podań i legend z rożnych epok ludzkości.

Vasile Zărnescu :

„W kilku artykułach (np. tutaj: pl.m.wikipedia.org/wiki/Żydzi) i wielu książkach z XX wieku, możemy dopatrzeć się wielu kłamstw na temat Żydów mylonych ze światowym syjonizmem…

Żyd / żydowski jest fonetycznie zniekształconą formą językową. Według historycznych i naukowych danych, pochodzącą z języków Germańskich. W rumuńskim, wiele neologizmów łacińskiego pochodzenia rozpoczynających się od litery „j” lub zawierających literę „j” : sprawiedliwość, sprawiedliwość wymawianych jest z naciskiem na ową literę (justi?ie, justi?ia).

Germański dźwięk oznaczający literę „u” – w starożytnych pismach przybierał formę litery „y” lub „iu” ,dziś został przekształcony w literę „i”. Germańskie „Juden” w języku niemieckim jest wymawiane „iúden”.

W rzeczywistości, słowo „Żydzi” jest adaptacją rumuńskiego słowa – „jude? „(powiat), które zostało zapożyczone przez inne języki Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechosłowacja , Węgry, Rosja, Mołdowia, Siedmiogród i Wołoszczyzna).

Rozróżnienie między „Żyd” i „Żyd (syjonista)” jest zauważane w wielu językach: po francusku, „Żyd” = „hébreu”, gdzie dźwięk „v” zmienia się w „b „, stąd” język hebrajski „dla” języka hebrajskiego „, ale” Żyd (syjonista) ” to ” juif „; w języku hiszpańskim, a prawdziwy „Żyd” to „hebreo” lub „Żyd” – „Judio”; w języku rosyjskim, „Żyd (syjonista)” ,to „yevrey” ,ale „Żyd” = „JID”; w języku włoskim, „Żyd” = „ebreo”; w języku niemieckim, „Żyd” = „Jude”; i tak dalej…

Tak więc, w języku angielskim i niemieckim dla słowa „Żyd” ro´wniez˙ istnieją dwie oddzielne nazwy opisujące dwie zupełnie różne nacje
: hébreu, lub Jude!

A to dlatego, że w Wielkiej Brytanii i Niemczech, za Żydów uważa się Palestynczyków , a syjonistami są przybysze z Europy Wschodniej: Rosji, Polski (Galicja), Czechosłowacji (Czesko-Morawskie), Węgier…

Syjonizm to „Kult”, mówi Marean Vanghelie, wiadomo, że Hitler nie był Żydem lecz syjonistą dlatego z taką łatwością sprzedał tysiące prawdziwych Żydów.

„Hebr / Hébreus” zamordowali „Żydów / Juifs”, tworząc użyteczny dziś dla siebie mit sześciu milionów ofiar …

Innym niepodważalnym dowodem historycznym jest to, że Żydzi używają czystego języka hebrajskiego oraz arabskiego, natomiast syjonizm porozumiewa się w dużej mierze, w jidysz ,czyli mieszance niewyraźnych słów niemieckich, polskich , rosyjskich i ukraińskich . Teraz spójrzmy na elity Polski, Rumunii, Rosji, Węgier, USA, Wielkiej Brytanii…

Ktoś zaraz spyta mnie : „to po co syjoniści wprowadzają Talmud, ubój rytualny i język Hebrajski ? Odpowiedź jest zawsze tylko jedna: „abyście patrzyli tam, gdzie każą wam patrzeć… Tworząc chaos ,dzielicie się na coraz mniejsze grupy…”

Jeśli Wikipedia, zaznacza aby nie mylić „jezyka jidysz” ,z „językiem hebrajskim”, w zwia?zku z tym powinna też wyjaśnić, że semici, Żydzi oraz Chazarzy i syjoniści to różne, niekiedy fałszywe nacje !

Syjoniści w Europie (od Atlantyku do Uralu i poza nimi do ex-sowieckiej republiki Birobidżanie , która próbuje skoncentrować syjonistów w zachodniej części Związku Radzieckiego!) mówią w jidysz, który jest mieszanką języków narodowych.

Natomiast ” Kultura jidysz „, zawiera elementy skradzione z wszystkich podbitych przez syjonistów państw. Przybywający do Izraela emigranci szybko uczą się hebrajskiego, aby uzasadnić istnienie „państwa żydowskiego” ,choć wiadomo ,że żaden chazar nie mówił po hebrajsku.

Tacy kłamcy jak Elie Wiesel czy Serban Leibovici to syjonistyczni komuniści.

Naczelny rabin Mojżesz Rosen przyznaje ,że Serban Leibovici komunistyczny syjonista, uczestniczący w Światowym Kongresie Syjonistów (który odbył się w Montreux w 1948 roku) :” … używa tylko języka jidysz, i tylko ten język Serban mógł znieść.”

Syjoniści zaatakowali Europę Środkową i Wschodnią, w 1830 roku, jako „Żydzi”, realizując różne scenariusz ,które celowo nazywali „judeo- projektami” : „judeo-bolszewicy”, „rewolucja judeo-węgierska”, „judeo-komunistyczna”, „Judeopolonia” itd.

Wymawiano narodom mit żydowskiej ekspansji… Wymownym faktem jest liczebność przetrzebionego narodu żydowskiego , spójrzmy na upadłe cmentarze sefardyjskie i rozkwitające cmentarze aszkenazyjskie !

Jeszcze bardziej uderzające są twierdzenia amerykańskiego psychologa Kevina MacDonalda: „Zdecydowana większość Żydów (Syjonistów), w USA to aszkenazyjscy Chazarzy”.

„Amerykańscy imigranci (syjoniści) są unikatową grupą okultystystów, przejawiających swą wrogość wobec kultury chrześcijańskiej, islamu, judaizmu i innych religii zakorzenionych w kulturze Ameryki… Ludzie Ci agresywnie próbują dokonywać zmian prawnych, kulturowych i religijnych …”

Syjonista i mentor Hitlera :Ford, w swojej książce: „Międzynarodowy Żyd” ,pisze: „Stany Zjednoczone sprowadziły w ciągu czterdziestu lat 3,5 miliona imigrantów z silnym poczuciem tożsamości i mówiących w jidysz.”

Syjoniści mieli ogromny wpływ na społeczeństwo amerykańskie, w szczególności w zakresie zniesienia religijnego życia publicznego, działania te rozpoczęły się w latach 1899-1900, gdy próbowali usunąć słowo „chrześcijanin ” ,”buddysta” i „wyznawca” … z z˙ycia publicznego.

Syjoniści kreowali i kreują aktywne formy nietolerancji religijnej, wprowadzając podział i nienawiść społeczną.

Henry Ford, opublikował swoją książkę w 1920 roku. W ciągu czterech dekad Ameryka przyjęła (1880/1920) 3,5 miliona imigrantów ,z większości z nich kreując idealne narze?dzie europejskiego przewrotu.

To z amerykańskich pieniędzy finansowano Lwa Trockiego, Lenina, Stalina, Hitlera … Rewolucje Październikową, I i II wojnę światową, przejęcie Palestyny, powstanie i upadek komunizmu , kapitalizmu … To oni kreowali przewroty w Polsce i Rumunii na przełomie 1989/1990 roku … Robili to kreując ataki na państwa narodowe i tworząc mit użytecznego antysemityzmu…

Posłuchajcie „anty-obywatela” i oszusta Szymona Wiesenthala, który krzyczał i żądał na Akademii Rumuńskiej usunięcia słowa Żyd z powszechnego słownictwa, ponieważ rzekomo obraża to Żydów ?!

Jest to cicha forma przemiany Żydów w syjonistów , ale jak mało logiczna , to tak jakby próbować wytrzeć samego siebie … Ale ro´wniez˙ jednoznacznie wskazuje to na brak powiązań syjoizmu z semityzmem !!!

Dlatego też, w celu poszanowania prawdy historycznej i poszanowania języka „hebrajskiego” , Żydów , narodów semickich , nie narażamy Palestynczyków … Na ataki fałszywej flagi syjonizmu …

Talmudyści (wyznający idee Talmudu babilońskiego), Kabaliści to międzynarodowa banda okultystów wykorzystująca zawiłości historyczne do własnych celów.

Uniwersalnym pomysłem ich działań, jest wykorzystanie starożytnej religii w celu ochrony swoich interesów , przy jednoczesnej kreacji nieanwiści do prawdziwych Żydów , tak aby tarcza ochrona objęła wszystkie formy ich nielegalnych działań …

I proszę was nie słuchajcie Owsiaka, Kaczyńskiego czy Komorowskiego ,nie wystawiajcie żadnych lampek w oknach ! Dlaczego ? Omówiłem to w temacie Halloween :

Źródło: Liga Świata

http://ligaswiatowa.hvs.pl/roznice-miedzy-zydami-syjonistami-a-chazarami/
Dydymus

Komentarze

komentarzy