a187-300x219

Prawosławni chrześcijanie nie powinni przyjmować uniwersalnej karty elektronicznej

Kapłan prawosławny Aleksij Moroz o planach dotyczących zamiany papierowego paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej na kartę elektroniczną …

Ten projekt dekretu jest bardzo niepokojący. Spełnia się proroctwo Apokalipsy: kto nie będzie miał pieczęci – nie będzie mógł ani sprzedać, ani kupić. Karta elektroniczna jest ostatnim stopniem w procesie pieczętowania znakiem Antychrysta na czoło i rękę człowieka. Masoński rząd światowy przygotowuje podstawę polityczną, gospodarczą i społeczną na przybycie szatana.

Plastikowa karta zastąpi papierowy paszport obywatela już w przyszłym roku – od dnia 1 stycznia ta karta z elektronicznym nośnikiem informacji stanie się głównym świadectwem tożsamości. Mówi się o tym w projekcie dekretu Prezydenta, zamieszczonego na oficjalnym portalu dotyczącym przygotowania aktów normatywnych i wykonawczych, pisze Rosyjska Gazeta.

Obecnie dokument, przygotowany przez Federalną Służbę Migracyjną, znajduje się w trakcie dyskusji publicznej.

Dowód tożsamości będzie „wykonany w formie plastikowej karty z elektronicznym nośnikiem informacji, zawierający zapisane na nim w formie wizualnej (graficznej) oraz elektronicznej dane osobowe obywatela, w tym dane osobowe biometryczne, jak również zawierający rozmieszczone na elektronicznym nośniku informacji środki i klucze podpisu elektronicznego, wykorzystywane do tworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego” – powiedziane jest w notatce wyjaśniającej (komentarzu) do dokumentu.

Na życzenie, do dowodu tożsamości mogą być wprowadzone również inne dane biometryczne, na przykład, odciski palców.

W dokumencie szczególnie się podkreśla, że „obywatel nie ma prawa mieć jako dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, równocześnie dowodu tożsamości i paszportu obywatela Rosji lub ważnego paszportu ZSRR.”

Maksymalna ilość wydawanych w 2015 roku dowodów tożsamości wyniesie 300.000 sztuk, powiedziano w projekcie dekretu. Na realizację tych planów trzeba będzie wydatkować w 2015 roku ponad 200 milionów rubli z budżetu federalnego. Ale te pieniądze zostaną w pełni zrekompensowane przez opłaty, które Rosjanie będą płacić za wydane im nowe dowody.

O zamianie papierowego paszportu kartą elektroniczną mówi w wywiadzie „Rosyjskiej Linii Narodowej” znany duchowny, dr nauk psychologicznych, Przewodniczący Zarządu Soboru Prawosławnych Intelektualistów, kapłan Aleksij Moroz.

Ten projekt dekretu jest bardzo niepokojący. Spełnia się proroctwo Apokalipsy: kto nie będzie miał pieczęci – nie będzie mógł ani sprzedać, ani kupić. Karta elektroniczna jest ostatnim stopniem w procesie pieczętowania znaku Antychrysta na czoło i rękę człowieka. Niestety, jest to powszechna tendencja międzypaństwowa, przecież światowy rząd masoński przygotowuje podstawę polityczną, gospodarczą i społeczną na przybycie szatana. Światowy rząd za kulisami pragnie ponumerować każdego człowieka, wpędzając go w trudne kontrolowane warunki, ustalając nad nim totalna władzę.

Jednym z potężnych narzędzi powszechnego niewolnictwa jest UKE – uniwersalna karta elektroniczna. Przyjęcie tego dokumentu oznacza zgodę na wejście do królestwa Antychrysta. Wyjaśnię jedną ważną kwestię teologiczną: niektórzy księża i biskupi mówią: „Cóż strasznego jest w przyjęciu UKE? Przecież nikt mnie nie zmusza, abym się wyrzekł Chrystusa. Przyjmę ten dokument, przeżegnam, postawie krzyż i zło na mnie nie będzie działać.

„Jednak wielebny starzec Paisjusz (ros. – Паисий) ostrzegał: w żadnym wypadku nie wolno brać tych dokumentów, ponieważ w ten sposób osoba zgadza się z prawami Antychrysta. „Tak, zgadzam się na to królestwo. Chcę mieć komfort i różne dobra. Na znak zgody przyjmuję UKE. Zgoda na przyjście królestwa Antychrysta i życie według jego praw – to jest właśnie wyrzeczenie się Chrystusa. Przecież nikt nie zmusza rozpustników i morderców wyrzekać się Chrystusa, ale oni swoim życiem, swoimi czynami odłączają siebie od Chrystusa”. W przypadku przyjęcia karty UKE następuje wyrzeczenie się Chrystusa poprzez przyjęcie zasad gry królestwa Antychrysta, poprzez zgodę na życie według jego praw i podporządkowanie się jego rozkazom.

Tak więc, przyjmując ten dokument, od człowieka odchodzi Łaska Boża, Duch Święty. Człowiek staje się pusty. Proroctwa Serafina Wyrickiego i Ławrentija Czernihowskiego mówią o tym, że w ostatecznych czasach będą stać świątynie ze złotymi kopułami, ale Łaski Bożej w nich nie będzie.

Przebiegłość UKE będzie polegać na tym, że człowieka przymuszą dobrowolnie do wypełnienia tej karty. Człowieka postawi się w takie warunki, że on sam poprosi o przyjęcie tego dokumentu. Do obiegu zaczną wprowadzać wypowiedzi o nadchodzącym zagrożeniu terrorystycznym. „Przyjmijcie i będzie wam lekko i łatwo” – powiedzą władze. Tym bardziej, że karta UKE będzie również kartą bankową, wszystkie swoje pieniądze człowiek będzie mógł pobierać tylko za pomocą karty UKE. Nadejdzie czas, kiedy przestanie istnieć gotówka i kiedy w każdej chwili będą mogli zablokować UKE każdego człowieka, nie będzie on mógł ani sprzedać, ani kupić. Ze względu na strach przed śmiercią głodową, utratę dobrodziejstw tego świata oraz utratę życia, ludzie będą zmuszeni żyć zgodnie z prawami Antychrysta. Wpierw społeczeństwu przedstawią jedne wymagania, a następnie wejdą w życie inne warunki. Jakie? Niedawno Wiceprezydent USA zażądał, aby Rosja w trybie obowiązkowym przyjęła prawa homoseksualistów do przepowiadania. „W przeciwnym razie -powiedział – uznamy, że Rosja nie stosuje się do wartości liberalnych”. Przyjęcie takich satanistycznych wartości będzie wymagane od chrześcijan. Następnie ci wujkowie zażądają, aby się wyrzec Prawosławia. Na Zachodzie już zakazują używania symboli chrześcijańskich, zabraniają przedstawiania wizerunku Chrystusa. W całym świecie jest znany przypadek, gdy stewardesa została zwolniona za noszenie krzyża. Na Zachodzie wiele osób straciło miejsca pracy tylko dlatego, że byli chrześcijanami.

Następnie ten satanistyczny proces wejdzie do sfery duchowo – demonicznej: człowiek, zniewolony systemem antychrystusowym, będzie bał się stracić swój kawałek chleba, wskutek czego nastąpi odstępstwo od wiary. Powiedziano o czasach ostatecznych: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych” (Mt 24:24). Jako powiedział Apostoł Piotr: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1P 5:8).

Bez względu na naszą walkę, wszystkie wystąpienia przeciwko UKE, wypowiedzi Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla, proces przyjęcia UKE jest kontynuowany. Niedawno odbyła się rozmowa na najwyższym szczeblu Walerija Pawłowicza Filimonowa i protojereja Wsiewołoda Czaplina o alternatywnej formie dokumentu tożsamości na nośniku papierowym. Jednak projekt dekretu o UKE wprowadza bez innych wariantów, tylko elektroniczną kartę z biochipami, które przejdą w postaci pieczęci na dłoń i czoło człowieka. To dla nas jest nie do przyjęcia! Prawosławni chrześcijanie nie powinni przyjmować UKE!.

Dzisiaj jeszcze jest możliwość, aby aktywnie sprzeciwiać się wprowadzaniu tej antychrystusowej karty elektronicznej! Fala słusznego protestu powinna nabrać charakteru ogólnonarodowego! Trzeba zasypać listami Administrację Prezydenta Rosji z żądaniami przyjęcia alternatywnej formy dokumentu tożsamości. Należy publicznie śmiało oświadczyć: „Odmawiamy przyjęcia UKE jako zwiastuna Antychrysta!”. Domagamy się od rządu przerwania dyskryminacji!”

aNależy zorganizować potężną kampanię i żądać alternatywy dla UKE. W każdym bądź razie, w żadnej sytuacji nie wolno przyjmować tej karty. Przecież, jeśli 15% ludzi nie przyjmie UKE, to system nie będzie mógł działać.

Wiem o tym, że wiele osób już napisało zrzeczenie się z karty elektronicznej. Taka możliwość będzie istnieć do 1 stycznia 2015 roku. Trzeba patrzeć, jak wydarzenia będą się rozwijać dalej i być gotowym do napisania zrzeczenia się karty UKE. Jeśli nie nastąpią zmiany września – października, to wtedy należy obowiązkowo zrzec się UKE w formie pisemnej.

Wszystkie wydarzenia na świecie nie rozwijają się przez przypadek, jeżeli Prezydent Rosji będzie nalegał na przyjęcie karty, prowadząc linię rządu światowego, to może rozpocząć się wojna. W 1941 roku Pan Bóg dopuścił wojnę dla pouczenia narodu, i teraz, jeśli rząd będzie nalegał na przyjęcie UKE, ulegając demonicznej światowej masonerii, to Pan znów dopuści tę karę.

Musimy modlić się do Pana, żeby nie dopuścił do wojny i uświadomił wszystkich sprawujących władzę i żeby prawosławni chrześcijanie zajęli twardą aktywną pozycję w walce o nie przyjęcie tej uniwersalnej karty elektronicznej!

Tłumaczył Janusz Sielicki

Z portalu Moskwa III Rzym:

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ УЭК

http://3rm.info/48477-pravoslavnye-hristiane-ne-dolzhny-prinimat-uek.html

Komentarze

komentarzy