POLSKA

Żądam wojskowej interwencji w Oświęcimiu! List otwarty do Naczelnego Dowódcy Sztabu Generalnego Polskich Sił Zbrojnych

Żądam wojskowej interwencji w Oświęcimiu! List otwarty do Naczelnego Dowódcy Sztabu Generalnego Polskich Sił Zbrojnych

Dowód wysłania listu tu: 2019 06 17 SGWP Żądam wojskowej interwencji w Oświęcimiu! List otwarty do Naczelnego Dowódcy Sztabu Generalnego Polskich Sił Zbrojnych

Naczelny Dowódca Sztabu Generalnego Polskich Sił Zbrojnych

Gen. Broni Rajmund Andrzejczak

Szanowny Panie,

Działając na podstawie art.82 polskiej Konstytucji z roku 1997 który mówi: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”

Żądam natychmiastowego siłowego odbicia przez Wojsko Polskie zajętych przez Żydów terenów byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu!

Przypuszczam że terytorium byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimu, może nie być już polskim terytorium, lecz najprawdopodobniej teren ten został oddany pod jurysdykcję Izraela. Moje przypuszczenia wynikają stąd że ostatnio Prezydent Izraela zaprosił do Oświęcimia w przyszłym 2020 roku prezydenta Putina. Przy całkowitym milczeniu polskiego rządu w tej sprawie i braku jakiegokolwiek sprzeciwu oznaczać może to tylko jedno: że Prezydent Izraela traktuje teren byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu za teren izraelski i dysponuje nim wedle swojej woli. Tak być nie może! Póki co Oświęcim należy do Polski! Chyba że tak nie jest?

Chodzą słuchy że obsługującymi Muzeum w Oświęcimu są Żydzi i MOSSAD. Polakom nie pozwala się wchodzić z flagami polskimi na drzewcach podczas gdy Żydzi mogą to robić. Więc coś na rzeczy jest.

To co się kilka dni temu wydarzyło w Oświęcimiu z udziałem między innymi Marii Leśniak-Wojciechowskiej woła o pomstę do nieba! Na stronie wprawo kropka pl można znaleźć obszerną relację na ten temat:

“„Oskarżam Żydów o to, że sprowokowali i spowodowali holokaust wszystkich narodów w czasie II wojny światowej. Dlatego, że Żydzi sponsorowali Hitlera i doskonale wiedzieli co on zrobi – przed wejściem do Muzeum Auschwitz, w Narodowy Dzień Pamięci Polaków Pomordowanych, powiedziała Maria Leśniak–Wojciechowska. Spontaniczne przemówienie patriotki było odpowiedzią na skandaliczne zachowanie strażników Muzeum Auschwitz, którzy nie chcieli wpuścić Polaków z flagami narodowymi na teren obozu. Kobieta zaznaczyła, że z podobną sytuacją spotkała się w styczniu bieżącego roku, gdy strażnicy obozu także nie chcieli jej wpuścić z polską flagą.

W tym miejscu Piotr Cywiński zaprowadza swoje własne rygory i uważa, że tu nie ma Polski i może to być teren eksterytorialny. Nie, nie ma takiej możliwości – grzmiała kobieta. Oskarżam Cywińskiego, ponieważ dzieli ludzi na tych, którzy są Żydami i mogą wchodzić z flagami na drzewcach i na nas Polaków z krwi i kości, którym uniemożliwia wizytę w muzeum. Żądam dymisji pana Cywińskiego. To nie jest jego prywatny folwark!

Zebrani Polacy wznosili okrzyki „Tu jest Polska” oraz „Bóg, honor i Ojczyzna”. Ostatecznie Maria Leśniak-Wojciechowska została spacyfikowana przez strażników muzeum, a drzewce z flagą zostały powyginane, zaś zebrani, bez flag na drzewcach, baneru i plakatu podeszli pod ścianę straceń na terenie obozu KL Auschwitz, gdzie złożono hołd pomordowanym”

Dariusz Górski jeden z uczestników napisał po wydarzeniu że “Następnym razem poprosimy o interwencję armię w celu odzyskania kontroli nad tą częścią terytorium Polski i wprowadzenia tam dyrektoriatu, składającego się wyłącznie z Polaków!”. Ja myślę że to jest dobra idea.

Zastanawia mnie jak wojsko pilnuje NIEPODZIELNOŚCI terytorium Polski skoro najprawdopodobniej odkrawa się nam jakieś tereny o których my obywatele nie wiemy i NIGDY nie wyrażaliśmy na to zgody? To samo dotyczy połaci wielkich polskich miast, bo chodzą plotki że najprawdopodobniej jakieś części tych miast zostały oddane Żydom w dzierżawę na kilkaset lat? Jako zwykła obywatelka nie mam możliwości takiej weryfikacji ale wojsko tak!

Przypominam wojsku że wojsko ma zapisane w Konstytucji, w art.26 par.2: “Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i NIEPODZIELNOŚCI jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.”

Zastanawiam się co robi wojsko i na co czeka, i dlaczego Sztab Generalny Wojska Polskiego nie wysłał jeszcze do muzeum w Oświęcimiu jednostki szturmowej w celu odbicia terenów polskich z rąk żydowskich?

Ponadto mam nadzieję że ci którzy ewentualnie oddali POLSKIE tereny byłego obozu w Oświęcimiu państwu Izrael, czy też wypodpisywali jakieś ewentualne umowy dzierżawy polskich miast na kilkaset lat Żydom, zawisną na szubienicy za zdradę Narodu Polskiego!

Mam nadzieję że górale zrealizują zaproponowany przeze mnie oddolny programu SZUBIENICA PLUS dla zdrajców w każdym polskim mieście….

Oczekuję od wojska natychmiastowej weryfikacji stanu własności i jurysdykcji terenów byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimu, siłowej akcji przejęcia tego terytorium i przyłączenia go do macierzy czyli do Polski. Jednocześnie proszę o PUBLICZNY raport z wykonania tego zadania.

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland

Adres mailowy: [email protected], [email protected]

źródło: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/06/17/zadam-wojskowej-interwencji-w-oswiecimiu-list-otwarty-do-naczelnego-dowodcy-sztabu-generalnego-polskich-sil-zbrojnych/

Komentarze

komentarzy