Warszawaw

Samorządom brakuje pieniędzy

Polskie samorządy są w coraz gorszej sytuacji finansowej. Wielu z nich zaczyna brakować pieniędzy. Tylko w zeszłym roku aż 300 z nich nie udało się domknąć budżetu.

Sytuacja jest spowodowana rosnącą listą kompetencji, którymi rząd obciąża samorządy, a na które nie daje odpowiednich środków.Przykładem jest szkolnictwo, na które budżet państwa w ramach tzw. „subwencji oświatowej” daje gminom, powiatom i województwom łącznie ponad 4o mld zł rocznie. Mimo to nie starcza ona na pokrycie wszystkich wydatków, przez co samorządy dopłacają do niej 35% rocznie.

Co więcej gminy nie mają jak zwiększyć swoich dochodów. W finanse samorządów mocno uderzyła wprowadzenie dwustopniowej skali podatkowej oraz ulgi w PIT, z którego gminy otrzymują 37,53%.

Głównymi pomysłami samorządowców na pozyskiwanie dodatkowych funduszy są oszczędności na oświacie, wyprzedaż majątku oraz podwyżka podatków lokalnych, głównie od nieruchomości.

Komentarze

komentarzy