biurokracja-urząd

Administracja rządowa stale rośnie

W 2013 roku przybyło 248 urzędników zatrudnionych w administracji centralnej. W ciągu dwóch ostatnich lat ich liczba wzrosła łącznie o 690 osób.

Łącznie według danych aktualnych na dzień 1 stycznia 2014 w 17 ministerstwach, centrali NFZ oraz kancelarii premiera i prezydenta pracuje 15 191 biurokratów.

W ciągu ostatnich dwóch lat największy wzrost zatrudnienia, prawie 52%, nastąpił w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. O ile na początku 2012 roku pracowało w nim 1032 osób, o tyle w 1014 roku liczy ono aż 1566 ludzi.

Z kolei najwięcej urzędników ubyło w Ministerstwie Skarbu Państwa – dokładnie 100 oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki społecznej – 84.

Komentarze

komentarzy