15568516_s_5_2

Unia Europejska uznała Palestynę jako niezależne państwo

Parlament Europejski przyjął we wtorek rezolucję, w której Palestyna została uznana jako państwo. Jest to kolejny krok na drodze do zakończenia odwiecznego konfliktu na Bliskim Wschodzie i utworzenia dwóch osobnych państw – Izraela i Palestyny.

Rezolucja miała duże poparcie, ponieważ otrzymała 498 głosów a tylko 88 osób wyraziło sprzeciw. Unia Europejska uznaje Palestynę jako państwo i popiera ideę utworzenia dwóch niezależnych państw. Zaznaczono również, że konieczne jest prowadzenie dalszych negocjacji w tym kierunku.

Według rezolucji, Izrael miałby powrócić do granic sprzed 1967 roku a Jerozolima zostałaby uznana jako stolica obu państw. Potępiono również jakiekolwiek akty terroryzmu ze strony Palestyny ale wyrażono zgodę na istnienie niezależnej, demokratycznej Palestyny, która znajdowałaby się tuż obok Izraela.

Jako ciekawostkę warto dodać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej usunął właśnie ugrupowanie Hamas z listy organizacji terrorystycznych. Izrael skrytykował tę decyzję i domaga się jej odwołania, jednak nic nie wskazuje aby miało do tego dojść.

Komentarze

komentarzy