halt

Niemiecka policja już działa w Polsce

„Mieszkańcy polskich miast i miasteczek tuż przy granicy z Niemcami od kilku dni mogą spodziewać się swojskiego „Halt!” zamiast „Proszę się zatrzymać”. O skutkach podpisanego w ubiegły czwartek porozumienia między ministrami spraw wewnętrznych Polski i Niemiec, pisze „ portal wPolityce.pl

Jak czytamy, niemieccy funkcjonariusze już działają na polskich terenach. Zmiana prawadotyczy zachowania policji – do tej pory policja ścigająca przestępców uciekających do Polski musiała zatrzymać się granicy, gdzie sprawę przejmowali polscy funkcjonariusze. Teraz Niemcy będą ścigać także w Polsce.

Przy okazji wrócił spór co do oceny otwartości granic. Niemiecka policja przytacza statystyki, według których po wejściu Polski do strefy Schengen wzrosła przestępczość w przygranicznych landach. Polacy nie dowierzają tym danym.

Przestępczość jest na podobnym poziomie — mówi rzecznik lubelskiej policji, dodając jednak, że współpraca z Niemcami układa się dobrze.

Władze polskich terenów przygranicznych mówią z kolei o rosnących problemach związanych z przewozem narkotyków.

Komentarze

komentarzy