bilde

Kilkadziesiąt tysięcy wątpliwych głosów w Austrii i ponowne wybory.

Przy okazji konieczności powtórzenia wyborów prezydenckich w Austrii warto przypomnieć, że wyniki wyborów samorządowych w Polsce z 2014 roku „ustalano” przez tydzień i doliczono się wówczas ponad 5,1 mln głosów nieważnych, a PSL uzyskał 20 proc. poparcie w skali kraju. Kiedy pojawiły się opinie o konieczności powtórzenia wyborów, ówczesny prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że „kwestionowanie uczciwości wyborów przeprowadzonych przez PKW to odmęty szaleństwa”. Taka różnica.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami PKW procentowy udział głosów nieważnych w wyborach do rad gmin i miast na prawach powiatów wyniósł 5,16 proc. W wyborach do rad powiatów głosów nieważnych oddano 16,67 proc., natomiast w wyborach do sejmików województw głosów nieważnych było aż 17,93 proc. Łącznie przełożyło to się na ponad 5,1 mln głosów nieważnych. Przy okazji stwierdzono mnóstwo nieprawidłowości (zdaniem ekspertów zwykły student informatyki był wstanie włamać się do tzw. kalkulatora wyborczego PKW i dokonać zmian w protokołach), a liczenie głosów zajęło ponad tydzień.

W efekcie tych wydarzeń fenomenalne wyniki uzyskał PSL, który w skali kraju mógł się cieszyć 20 proc. poparciem. Jak zareagowały wówczas nasze polityczne elity? Ówczesny prezydent Bronisław Komorowski, na wieść o głosach mówiących o konieczności powtórzenia wyborów, stwierdził kategorycznie: „Kwestionowanie uczciwości wyborów przeprowadzonych przez PKW to odmęty szaleństwa”, natomiast prezesi Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego nieproszeni przez nikogo, sami od siebie wydali oświadczenie, że demokracja w Polsce nie jest zagrożona.

I teraz dopiero dostrzegamy różnicę – Trybunał Konstytucyjny w Austrii orzekł o konieczności powtórzenia wyborów, bo stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły kilkudziesięciu tysięcy głosów… Nie ma mowy o „odmętach szaleństwa”. Nie ma deklaracji najwyższych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o tym, że wszystko jest okej. Jest za to odważna decyzja – były nieprawidłowości? Powtarzamy wybory. I kropka.

Komentarze

komentarzy