prad

Dzięki Kopacz twoje dzieci zapłacą więcej za prąd!

NOCNA ZGODA PREMIER KOPACZ
**NA DROGI PRĄD DLA POLAKÓW , Bruksela 23-24 PAŹDZIERNIKA 2014

CZAS JASNO O TYM POWIEDZIEĆ!!!**
NA CO ZGODZIŁA SIĘ PREMIER KOPACZ W BRUKSELI?

  1. Na KONTYNUACJĘ PŁACENIA (PARA)PODATKU od produkcji prądu z węgla.
  2. Na OGROMNĄ PODWYŻKĘ stawki tego (para)podatku płaconego przez elektrownie w postaci tzw. uprawnień CO2. Dziś jedno uprawnienie kosztuje 25 zł, a po zgodzie E. Kopacz ma kosztować 110 zł.
  3. Na obowiązkowy zakup uprawnień za kwotę 134 MLD ZŁ w latach 2020-30. Tę kwotę zapłacimy MY WSZYSCY w naszych rachunkach za prąd.

NIE WIERZYSZ ? PRZELICZ TO SAM!

W 2012 r. polskie elektrownie potrzebowały nabyć aż 150 mln uprawnień (zał. nr 1). Możemy szacunkowo przyjąć, że ta sama ilość uprawnień będzie potrzebna każdego roku w latach 2020-30 (okres, na który zgodziła się E. Kopacz). Jeśli przez 1 rok potrzeba 150 mln uprawnień to pomnóżmy to przez 10 lat:

150.000.000 upr.

x 10 lat

= 1.500.000.000 upr. (1.5 mld)

Z obliczenia wynika, że przez 10 lat polskie elektrownie muszą zapłacić za 1.5 mld uprawnień do emisji CO2. Mnożąc 1.5 mld uprawnień przez cenę 1 uprawnienia tj. 110 zł otrzymamy całość kwoty (para)podatku do zapłaty przez 10 lat.

1.500.000.000 upr.

x 110 zł/upr.

= 165.000.000.000 zł

Z obliczenia wynika, że cała kwota za wszystkie potrzebne uprawnienia na 10 lat to 165.000.000.000 zł / 165 mld zł

Premier Kopacz na 10 lat (2020-30) dostała tylko 282 mln darmowych uprawnień:

282.000.000 upr.

x 110 zł/upr.

= 31.020.000.000 zł – szacowana wartość uprawnień Kopacz

Jeśli od 1.5 mld wymaganych uprawnień na lata 2020-30 (o wartości 165 mld zł) odejmiemy 282 mln darmowych uprawnień (o wartości 31 mld) uzyskanych przez Premier Kopacz, to otrzymamy sumę, którą będą musiały zapłacić polskie elektrownie, tj. 134 mld zł!

1.500.000.000 – wszystkie uprawnienia CO2

– 282.000.000 – darmowe uprawnienia CO2

= 1.218.000.000 – pozostałe do zapłaty

x 110 zł – cena za jedno uprawnienie

= 133.980.000.000 zł – brakująca kwota

TAKI SAM WYNIK UZYSKAMY PRZY OBLICZENIU:

165.000.000.000 zł – wszystkie upr. na 10 lat

– 31.020.000.000 zł – darmowe upr. E.Kopacz na 10 lat

= 133.980.000.000 zł – brakująca kwota

WYSOKIE RACHUNKI ZA PRĄD ZAŁATWIŁA
NAM I NASZYM DZIECIOM PREMIER KOPACZ!

Komentarze

komentarzy