comment_5PK1OlHwTxLo2a5deBgo590iA7Qanv01

Budżet Kancelarii Sejmu. Wydatki wzrosną o 51 mln zł

O 51 mln zł w stosunku do tegorocznego budżetu mają w 2015 r. wzrosnąć wydatki Kancelarii Sejmu. Wstępny projekt budżetu dot. Kancelarii Sejmu pozytywnie zaopiniowała Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. Wzrost wydatków ma związek m.in. z inwestycjami.

Opinia komisji zostanie teraz przekazana marszałek Sejmu Ewie Kopacz, a następnie przesłana do resortu finansów, który opracuje ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

Projekt budżetu Kancelarii Sejmu zakłada dochody na poziomie 1,3 mln zł. Wydatki miałyby wynieść z kolei 458 mln zł. To o 51 mln zł (12,5 proc.) więcej niż przewiduje tegoroczna ustawa budżetowa (ponad 407 mln zł). Szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla wyjaśnił, że wzrost ma związek z realizowanymi na Wiejskiej inwestycjami budowlanymi, a także kończącą się w przyszłym roku VII i rozpoczynającą się VIII kadencją Sejmu.

Na wydatki związane ze zmianą kadencji w budżecie Kancelarii zabezpieczono kwotę 32,2 mln zł. Złożą się na nie m.in. odprawy dla posłów odchodzących (9,4 mln zł) oraz pracowników ich biur, a także koszt obsługi nowych posłów. Kancelaria Sejmu założyła, że w przyszłym Sejmie zasiądzie 300 nowych posłów. Jak tłumaczył Czapla, przemawia za tym doświadczenie lat minionych – np. w III i IV kadencji zasiadło w Sejmie 277 i 290 nowych posłów. Założenie, że powinnością Kancelarii będzie obsłużenie 300 nowo wybranych posłów i pożegnanie 300 posłów kadencji VII, nie jest bezzasadne – zaznaczył Czapla.

W Sejmie od czerwca trwają prace budowlane. Wkrótce do użytku oddane mają zostać dwie nowe podziemne sale na potrzeby posłów, a w listopadzie przyszłego roku nowy 4-kondygnacyjny budynek, który przylegać będzie do Nowego Domu Poselskiego tuż przy Biurze Przepustek. Pierwsze dwa piętra zostaną przeznaczone do obsługi sejmowych wycieczek, na trzecim znajdzie się 60,70-osobowa sala do obrad tajnych. Na samej górze ulokowane zostanie nowoczesne centrum operacyjne Straży Marszałkowskiej. Wcześniej jeszcze wybudowany ma zostać nowy łącznik – tylko dla posłów – między Domem Poselskim a głównym gmachem Sejmu.

Na dokończenie inwestycji w 2015 r. przeznaczono 16,5 mln zł. Ok. 4 mln zł ma kosztować przygotowanie projektu, a także wykończenie sali do obrad tajnych. Założono ponadto wzrost wydatków na uposażenia poselskie przy założeniu, że w nowej kadencji pobierać je będzie 430 posłów (obecnie pobiera je 419 posłów). W związku z tym planujemy wzrost o 1 mln 282 tys. zł – zaznaczył Czapla. Kancelaria Sejmu chce ponadto zwiększyć o 10 liczbę etatów w Straży Marszałkowskiej.

comment_5PK1OlHwTxLo2a5deBgo590iA7Qanv01

Komentarze

komentarzy