a150

Putin pionkiem Sanhedrynu. Apokalipsa rozpoczęła się

a147-264x300Bank Rothschilda rozpoczął nabór/selekcję gojów do żydowskiego projektu chipizacji populacji MSUwos. Projekt zakłada wstępną rekrutację 6 tysięcy gojów na wyższe poziomy w hierarchii społecznej NWO. Będzie to nowa elita świata. Każdy z gojów posiadać będzie znak czerwonego cielca na czole (do użytku wewnętrznego), chip wszczepiony w palec oraz złotą kartę kredytową Rothschildów z dostępem do nieograniczonych zasobów finansowych. Chip będzie zawierać: nr goja w projekcie, GPS, nr karty kredytowej oraz numer 666. Na oficjalnej stronie projektu możemy przeczytać: „Z gojów ulepimy nowych żydów. Goje otrzymają żydowską mentalność. Goje otrzymają szabat rozszerzony na cały tydzień.” Już teraz można zapisać się do grupy selekcji podpisując formalną umowę. Każdy goj, który wyraża chęć przystąpienia do programu, otrzymuje indywidualne kierownictwo i zaczyna pracować dla żydów. Program gwarantuje „uzdrowienie sytuacji życiowej oparte wyłącznie o logikę żydowską, ducha żydowskiego”. Program wymaga posłuszeństwa, które jest egzekwowane poprzez 24 godzinną inwigilację przy pomocy kamer, podsłuchów oraz Internetu. Po podpisaniu umowy goj otrzymuje „bardzo szczegółowe działania rozpisane na cały tydzień” — staje się w ten sposób szabas-gojem usłużnym na każde zawołanie. Finałem selekcji jest pozyskanie 6 tysięcy gojów – jest to tzw. poziom 1. Każdy członek tej nowej elity dostanie dostęp do bazy pozostałych 6000 żydowskich gojów — są to kontakty biznesowe, które posłużą pomnażaniu pieniędzy. Robienie interesów jest dozwolone tylko pomiędzy członkami projektu. 2% zarobionych pieniędzy zostanie automatycznie, poprzez chip, odprowadzone do rządu światowego.

a148-e1403850627462

Tzw. 2 poziom utworzą goje, którzy w zamian za oznakowanie swojego domu poprzez wywieszenie gwiazdy Dawida oraz masztu z flagą Izraela; poprzez oznakowanie swojego samochodu gwiazdą Dawida oraz poprzez noszenie opaski z gwiazdą na ramieniu otrzymają dostęp do żydowskiej sieci biznesowej ze wszystkimi materialnymi profitami z tego płynącymi. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której Polacy (i inne narody) zaczną masowo nawracać się na judaizm deklarując swoje żydowskie pochodzenie. Gdy to nastąpi istnienie Państwa Izrael nie będzie już potrzebne – cały świat stanie się Izraelem. Warto dodać, iż Żydom realizującym ten projekt wmawia się, iż dzięki temu wrogowie Izraela będą bezsilni, wszak Izrael będzie wszędzie więc nie będzie wiadomo, kogo należy atakować, gdzie uderzyć. W istocie wszystkie organizacje terrorystyczne zwalczające Izrael są kierowane przez Sanhedryn a projekt jest realizacją planów antychrysta.

Zabezpieczeniem dla projektu MSUwos są rosyjskie służby specjalne, co możemy przeczytać na polskiej stronie projektu: „Ostrzegam! Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji – państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej. W natychmiastowym trybie zostaną wyciągnięte konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.”

Równolegle Bank Rothschilda rozpoczął tworzenie rządu światowego, który będzie kontrolowany i zarządzany przez Sanhedryn. W rządzie tym docelowo znajdzie się 6 przywódców-gojów — pierwszym z nich jest Władimir Putin. 27 stycznia 2014 roku odbyły się w Polsce obrady Knesetu. W obradach wzięli udział m.in. emisariusz Władimira Putina. Obecnie Rosja na powrót stała się mocarstwem realizującym żydowską politykę najwyższego szczebla. Podczas gdy niższe poziomy synagogi szatana na zachodzie — takie jak Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Międzynarodowych — publicznie zastanawiają się w jaki sposób zdobyć przewagę strategiczną nad Rosją — Putin jest już po słowie z Sanhedrynem.

Podstawą działania synagogi szatana jest podział niewolników na zwalczające się frakcje, przy czym każda frakcja zawsze jest kontrolowana przez synagogę. Z realizacją tej filozofii mamy obecnie do czynienia w kontekście konfliktu Rosja — Zachód, jednak służby zachodnie często nie mają świadomości czym w istocie jest Rosja. Zarówno siły zachodnie jak i Rosja realizują odgórne polecenia swoich żydowskich zwierzchników. Celem jest ukazanie Rosji jako antyżydowskiej siły aby po raz kolejny oszukać chrześcijan. Rosyjska „opozycja” wobec żydów jest pozorną opozycją kontrolowaną przez Sanhedryn w finalnej rozgrywce o władzę nad światem.

Misternym planem Sanhedrynu jest obalenie żydowskiej władzy niższego szczebla i jej marionetkowych rządów przy równoległym wypromowaniu władzy wyższego szczebla synagogi jako wyzwolicieli ludzkości. Co dla jednych jest sufitem, dla innych jest podłogą. Żydowskie projekty nagłaśniane przez żydowską agenturę wpływu, takie jak — Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Międzynarodowych  — zostaną obalone a marionetkowe, demokratyczne rządy upadną. Jak czytamy w księdze Daniela antychryst „obróci wniwecz potężnych i naród świętych”. Dlatego mamy dzisiaj do czynienia z upublicznieniem informacji o „tajnych planach globalistów” — jest to operacja dezorientacji której celem jest uczynienie w oczach opinii publicznej, z kolejnej żydowskiej siły, Rosji, globalnego lidera który zrzuca żydowskie jarzmo. Obalenie żydowskiej władzy niższego szczebla rozpocznie proces oddolnego nawracania się narodów na judaizm w ramach poziomu 2 o którym napisaliśmy wyżej. W ten podstępny i szatański sposób po raz kolejny narody świata zostaną oszukane przez szatana i jego popleczników.

Sanhedryn planuje przetasowanie całego systemu i rewolucyjną zmianę której fundamentem jest projekt chipizacji całej populacji. W istocie jest to znamię bestii opisane przez św. Jana w Apokalipsie. Wkrótce czeka nas załamanie całego globalnego systemu finansowego. Światowe waluty upadną a w ich miejsce wprowadzona zostanie jedna waluta elektroniczna. Projekt Banku Rothschilda jest początkiem tego procesu, na razie znamię bestii przyjmowane jest dobrowolnie, jednak po globalnym resecie finansowym stanie się ono koniecznością: „A iżby żaden nie mógł kupić ani sprzedać, który ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jéj”. (Obj. XIII, 17). Przyjęcie znamienia otworzy przed ludźmi świat bogactwa i dobrobytu – będzie to materialny raj na ziemi do którego przyłączy się większość populacji ludzkości.

Sytuacja w Polsce

Rację ma generał Dukaczewski który twierdzi, że to nie polskie służby specjalne ale służby Federacji Rosyjskiej stoją za publikacją taśm „Wprost”. Niestety generał, czy z braku wiedzy, czy z innych powodów, nie dopowiada, iż służby rosyjskie są jedynie narzędziem swoich żydowskich mocodawców. Taśmy zostały opublikowane dokładnie w przeddzień posiedzenia rządu na którym planowano obrady o zmianie ustawy o NBP. O tym, dlaczego zmiana ustawy o NBP jest śmiertelnym zagrożeniem dla żydowskiej okupacji Polski pisali tutaj i tutaj (linki). Obalenie rządu Tuska oraz wpływu polskich służb specjalnych (które podlegają pod służby amerykańskie i niemieckie, które podlegają pod służby żydowskie) jest elementem globalnego „strącania z tronów” światowej elity. Afera Taśmowa to typowa technika Intoksykacji. Chodzi o oszukiwanie za pomocą metod subtelniejszych niż zwykłe kłamstwo. Dlaczego rząd i ABW nie wiedzą kto nagrał i przekazał taśmy z prywatnymi rozmowami ministrów? Ponieważ w ten proceder zaangażowany jest bliski partner, do którego polskojęzyczna władza posiada zaufanie – Żydzi. Partner ten przeprowadza w Polsce zmianę swoich marionetek a robi to rękami rosyjskich służb specjalnych.

Kolejny etap okupacji i grabieży Polski to bankructwo kraju, które spowoduje wstrzymanie świadczeń państwa – wypłaty rent i emerytur, świadczeń zdrowotnych, zasiłków socjalnych itd. Wyjściem z kryzysu będzie wyprzedaż pozostałości własności polskiej, spółek skarbu państwa, nieruchomości, lasów, — a później akceptacja żydowskiego systemu finansowego opartego na elektronicznej walucie oraz chipie RFID. W zamian za bezpieczeństwo finansowe Polacy nawrócą się na judaizm a Polska stanie się częścią światowego Izraela. Osobą oddelegowaną do realizacji tego planu jest Ozjasz Goldberg. Ozjasz twierdzi, że jest prześladowany przez „reżymowe media” ponieważ nie jest człowiekiem układu okrągłego stołu – i tak faktycznie jest. Ozjasz został oddelegowany z wyższych poziomów synagogi szatana, dlatego niski poziom piramidy czyli żydo-komunistyczny układ okupujący obecnie Polskę nie wie z kim ma do czynienia. Cały spryt żydowskich architektów polega na tym, że goje zawsze dobrowolnie wybierają swojego pana. Niezależnie od tego, czy wygrają białe czy czarne – zwycięzcą pozostaje organizator turnieju.

Czasy ostateczne

Świątynia Jerozolimska jest już wybudowana i gotowa do przeniesienia. Przeniesienie świątyni na górę Syjon w Jerozolimie będzie ostatnim krokiem przygotowania ziemi na przyjście mesjasza żydów – antychrysta zapowiedzianego przez św. Jana w Apokalipsie.

Naszym jedynym ratunkiem jest zachowanie czystej i nieskażonej wiary, doktryny i dyscypliny Kościoła Katolickiego. Jedynie wiara jest tym fundamentem, który pozwoli nie ulec pokusie przyłączenia się do żydowskiego systemu dobrobytu. Wiara czysta, wiara nieskażona herezją ani błędem. Zobowiązani jesteśmy do odrzucenia wszystkich błędów i heretyckich wspólnot, które są nam przedstawiane jako Kościół Katolicki a Kościołem nie są – a  synagogą szatana. Ofiara Mszy została zniesiona a sakramenty świadczone przez te wspólnoty są ohydne w oczach Boga. Ucieczką naszą i zwycięstwem jest Maryja. Matka Boża rozciągnęła nad Kościołem Swego Umiłowanego Syna płaszcz ochrony.

Komentarze

komentarzy