Rabbi Ovadia Yosef

Protokoły mędrców Syjonu w pigułce

Preambuła:

Syjonizm to ruch polityczny.

Nie wszyscy Żydzi są syjonistami [łącznie z tym autorem]. Wielu chrześcijan i ateistów jest syjonistami.

Komplikując sprawę dalej, jeden z czołowych genetyków świata dr Eran Elhaik z Johns Hopkins University [sam z pochodzenia europejskich „Żydów”], w 2013 opublikował wyniki badań, które ostatecznie wykazały, że europejscy Żydzi mieli dokładnie zero semickiego DNA [nie są semitami], a w rzeczywistości Chazarami [obecnie Gruzja / Ukraina], którzy ok. 800 AD przeszli na judaizm.

Protokoły mędrców Syjonu upubliczniono ponad 100 lat temu.

Wtedy syjonistyczny sędzia uznał je za fałszywkę, ale 100 lat później, wykorzystując wiedzę po fakcie, zbadajmy jeszcze raz co faktycznie powiedziano w protokołach, które teraz nazywa się „najbardziej proroczą fałszywką na świecie”.

Streszczenie Protokołów

Pożądany rezultat to Syjonistyczny Porządek Świata albo Nowy Porządek Świata [ZWO/NWO]. Zostanie zrealizowany poprzez kontrolę pieniądza i mediów.

Goje są gorsi pod względem umysłowym i nie potrafią rządzić swoimi krajami. Dla ich dobra i naszego musimy znieść ich rządy i zastąpić je jednym rządem. To wymaga dużo czasu i dużo krwi, ale przyświeca temu dobry cel. Oto co musimy zrobić:

0 Wszędzie ulokować naszych agentów i pomagierów
1 Przejąć kontrolę mediów i wykorzystać je do propagowania naszych planów
2 Wywołać walki między różnymi rasami, klasami i religiami
3 Stosować przekupstwo, groźby i szantaż by osiągnąć swoje
4 Wykorzystać loże masońskie do przyciągnięcia funkcjonariuszy publicznych

5 Odwoływać się do ego ludzi sukcesu
6 Mianować marionetkowych liderów których można kontrolować szantażem
7 Rządy monarchów zastąpić socjalistycznymi, następnie komunistycznymi, a później despotycznymi
8 Unieważnić wszelkie prawa i wolności, oprócz naszego prawa siły
9 Poświęcać ludzi (a niekiedy Żydów) jeśli konieczne
10 Wyeliminować religię, zastąpić ja nauką i materializmem
11 Kontrolować system edukacji by głosić oszustwa i niszczyć intelekt
12 Przepisać historię by była korzystna dla nas
13 Wykorzystywać nasze media do stworzenia zabawnej rozrywki
14 Korumpować umysły brudem i perwersją
15 Zachęcać do wzajemnego szpiegowania siebie
16 Utrzymać masy w nędzy i ciągłej pracy
17 Przejmować wszelkie bogactwa, nieruchomości i [zwłaszcza] złoto
18 Wykorzystywać złoto do manipulacji rynkami
19 Wprowadzić progresywny podatek od bogactwa
20 Uczciwe inwestycje zastąpić spekulacjami
21 Udzielać rządom długoterminowych oprocentowanych kredytów [FED, IMF, BIS, ECB]
22 Udzielać złych rad rządom i wszystkim innym
23 Obwiniać ofiary.

W końcu Goje będą tak źli na swoje rządy (bo my będziemy obwiniać je za wynikły bałagan), że z ochotą pozwolą się nam przejąć. Wtedy mianujemy potomka Dawida na króla świata, a pozostali Goje pokłonią się i będą śpiewać mu pochwały. Każdy będzie żył w pokoju i posłuszeństwie pod jego władzą.

Cytaty na poparcie:

„Goje urodzili się by nam służyć. Bez tego nie mają miejsca na ziemi – tylko by służyć narodowi Izraela”. „W Izraelu śmierć nie ma nad nimi władzy… Z Gojami będzie jak z innymi ludźmi – oni muszą umierać, ale [Bóg] da im długie życie. Dlaczego? Wyobraźcie sobie kiedy umiera wasz osioł, on traci pieniądze. To jest jego sługa… To dlatego on dostaje długie życie, by dobrze pracował dla tego Żyda. Goje będą się rodzić tylko by nam służyć. Bez tego nie ma dla nich miejsca na ziemi, tylko by służyć narodowi Izraela, Po co potrzebni są Goje? Oni będą pracować, orać, zbierać. My będziemy siedzieć jak efendi i jeść” – rabin Ovadia Joseph 18.10.2010 podczas cotygodniowej sobotniej homilii o prawach na temat czynności zezwolonych dla Gojów w szabat. Tłum zareagował śmiechem.

W pogrzebie rabina Ovadia Josepha uczestniczyło 880.000, w tym wielu wybranych i niewybranych decydentów amerykańskich, jak również wpływowych światowych liderów.

Nasza rasa jest rasą panów. My jesteśmy boskimi bogami na tej planecie. Tak różnimy się od gorszych ras, jak one od owadów. Faktycznie, w porównaniu z naszą rasą, inne rasy to bestie i zwierzęta, w najlepszym przypadku bydło. Inne rasy uważa się za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie gorszymi rasami. Naszym ziemskim królestwem będzie żelazną ręką rządził nasz lider. Masy będą lizać nam stopy jako nasi niewolnicy”. Menahem Begin, 6-ty premier Izraela, przemówienie w Knesecie (24.06.1982) cytowane w „Begin i bestie” [Begin and the Beasts] Amnon Kapeliouk, The New Statesman (25.06.1982).

„Dajcie mi kontrolę nad pieniądzem kraju i nie dbam o to kto ustanawia prawo” – Mayer Amschel Rotszyld, założyciel nowoczesnego systemu finansowego jaki ma współczesny świat.

„Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i światowych bankierów jest na pewno preferowana do samostanowienia praktykowanego w ubiegłych stuleciach”. – David Rockefeller, Dzienniki [Memoirs]

„Tym sposobem [drukowanie pieniądza] rząd może potajemnie i niezauważenie, konfiskować bogactwo narodu, a 1 człowiek na milion nie wykryje kradzieży”. – John Maynard Keynes

„Prawdziwi rządzący w Waszyngtonie są niewidoczni, i sprawują władzę zza kulis”. – Sędzia Sądu Najwyższego Felix Frankfurter, 1952

„Światem rządzą inne osobistości od tych które wyobrażają sobie ci którzy nie są za kulisami” – Benjamin Disraeli, 1844

„300 mężczyzn, którzy znają się nawzajem rządzą losem kontynentu europejskiego, i oni wybierają swoich następców spośród swojego otoczenia”. – Walter Rathenau WIENER FREIE PRESSE, 24.12.1912

„50 mężczyzn rządzi Ameryką, i to jest duża liczba” – Joseph Kennedy, ojciec JFK, 26.07.1936, The New York Times.

„Będziemy mieć rząd światowy, czy tego chcecie czy nie. Jedyne pytanie to czy ten rząd powstanie drogą podboju czy zgody”. – James (syn Paula) Warburga cytuje (bankier, akcjonariusz, założyciel US Federal Reserve, założyciel CFR 1896-1969) przemawiając w Senacie USA, 17.02.1950.

„Teraz ścieżkę totalnej dyktatury w USA można wyłożyć ściśle legalnymi sposobami, jakich nie widział i nie słyszał Kongres, prezydent czy naród. Pozornie mamy konstytucyjny rząd. W naszym rządzie i systemie politycznym funkcjonuje inny organ reprezentujący inną formę rządu – elitę biurokratyczną”. – Sen. William Jenner, 1954

Potęgi kapitalizmu finansowego miały inny dalekosiężny cel, było nim tylko utworzenie światowego systemu kontroli finansowej w rękach prywatnych, mogącego zdominować system polityczny każdego kraju i gospodarkę świata jako całość. Ten system miał być kontrolowany w sposób feudalny przez banki centralne świata działające w porozumieniu, tajnymi porozumieniami, zawieranymi na częstych spotkaniach i konferencjach. Na szczycie tego systemu był Bank Rozliczeń Międzynarodowych [BIS] w Bazylei, Szwajcaria, prywatny bank należący do i kontrolowany przez światowe banki centralne, które same były prywatnymi korporacjami. Rozwój kapitalizmu finansowego umożliwił centralizację światowej kontroli ekonomicznej i wykorzystywanie tej siły dla bezpośredniej korzyści finansistów i pośredniego szkodzenia wszystkim innym grupom ekonomicznym” – Tragedia i nadzieja: historia współczesnego świata [Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time] (Macmillan Company, 1966,) prof. Carroll Quigley z Georgetown University.

„Nowy Porządek Świata nie może wydarzyć się bez udziału USA, bo jesteśmy najważniejszym jego elementem. Tak, będzie NWO, i on zmusi USA do zmiany swoich percepcji” – Henry Kissinger, konferencja prasowa Rady Spraw Międzynarodowych, Regent Beverly Wilshire Hotel ,19.04.1994

„NWO trzeba będzie budować od dołu do góry, a nie od góry do dołu… ale koniec suwerenności narodowej, erodując ją kawałek po kawałku, osiągnie dużo więcej niż staromodny atak frontalny”. – Richard Gardner – Council on Foreign Relations Journal, kwiecień 1974, s. 558

Źródło: http://understandingtheworldtoday.wordpress.com/

Tłum. Ola Gordon.

Komentarze

komentarzy