a263

Jedno światowe państwo Lucyfera

Jeden Porządek Światowy (One World Order), który jest promowany przez Papieża Franciszka zgodnie z postępowaniem jego poprzednika, jest przeciw prawdziwemu Bogu. Zwolennicy Jednego Porządku Świata dążą do realizacji następujących celów we własnym interesie:

1) Jedna Światowa Religia (One World Religion)- przywództwo sprawowane przez tego kto przyznaje, że wszystkie religijne formy wyznań prowadzą do życia wiecznego lub mają możliwe do przyjęcia przez Boga wartości (Idea lucyferiańska). Kontrola religii jest niezbędna z punktu widzenia powodzenia realizacji kompleksowych celów żydomasońskich.

2) Jeden Rząd Światowy (One World Government), (Organizacja Narodów Zjednoczonych kontrolowana przez tajne stowarzyszenia i zakony). Uwaga: rządy: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, izraelski, arabskie i inne, są obecnie kontrolowane przez żydomasonów i ich współpracowników. Dobrze znane (dziedziczne) powiązania są powszechne wśród kręgów osób związanych z Iluminatami. Oświeceni!

3) Jedna Światowa Gospodarka (One World Economy)- IRS (International Reserve System) kontrolowana przez bogate elity. Wszystkie wyznania chrześcijańskie, żydzi i muzułmanie- wszyscy zostali zinfiltrowani przez żydomasonerię i inne tajne stowarzyszenia posiadające bogactwa a dążące do powszechnej rewolucji. Żydomasoni składają przysięgę chronienia swoich towarzyszy w każdych okolicznościach. Bardzo wielu żydomasonów jest na stanowiskach rządowych oraz piastują stanowiska w policji, organach wymiaru sprawiedliwości, służbach medycznych, w biznesie i instytucjach finansowych. Jakikolwiek polityk, który jawnie nie przeciwstawiał się, nie przeciwstawia się ani nie będzie przeciwstawiał się żydomasonerii i innym tajnym stowarzyszeniom musi być uważany za część spisku podboju świata. Głosowanie na takiego polityka jest grzechem śmiertelnym!!!

Pytania do czytelnika:

Czy pragniesz być postrzegany jako osoba popularna?
Czy szukasz towarzystwa tych, którzy są popularni?
Czy twój światopogląd skoncentrowany jest na życiu doczesnym?
Czy czujesz się bardziej świętym dlatego, że ktoś został uznany za świętego?
Czy głosujesz na tych, którzy obiecują ci doraźne korzyści?
Czy przedkładasz wartości ziemskie ponad duchowe?
Czy zrezygnowałbyś z wygód w tym życiu żeby być z Bogiem w następnym?
Czy nie sprzeciwiasz się złu z obawy przed zemstą lub szykanami?
Czy boisz się ranić czyjeś uczucia mówiąc prawdę, która może uratować duszę?
Czy będziesz barankiem (Niebo) czy kozłem (ogień wieczny) w Dniu Sądu?
( Ewang. Św.Mateusza 25:31-46)

Oszustwem jest przedstawianie prawdy w sposób, który zastępuje zdrowy rozsądek. Kłamstwa tak mogą być przedstawiane, że pozornie będą wyglądały jak prawda. Szatan ukazuje prawdę jako fałsz, a fałsz jako prawdę. Dlatego nie wolno ci wierzyć żadnym słowom wypowiadanym bez pokrycia czyli bez rzeczywistych czynów. Żyjemy w cywilizacji kłamstwa, pozorów i fikcji. Watykan stał się Wielką Wszetecznicą. Jest to siedziba Antychrysta zapowiadana od dawna przez Ojców Kościoła. Tak zwany „kościół katolicki”, który dzisiaj widzimy jest narzędziem szatana we wprowadzaniu Światowego Państwa Antychrysta. Uciekaj jak najdalej! Jeśli uwierzysz i dasz się zwieść to zginiesz. Jest to kościół kłamstwa, obłudy, przewrotności i podstępu. To jest przepowiadany Antykościół. Jeśli tego nie widzisz to znaczy, że jesteś już zaślepiony i giniesz. Od czasów tak zwanego Soboru Watykańskiego II, rewolucji żydomasońskiej w łonie Kościoła Katolickiego, Watykan jest Stolicą Nieprawości i nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem! Jest to kościół fałszywy z antypapieżami na czele!

Ks. Joao Santos-Knittel

Źródło: http://www.benedict16excommunitated.com/index.html

Tłum. GREGORIUS

Komentarze

komentarzy