1355297128_6v0f65_600

Brońmy wolności słowa! Skandaliczny projekt wystosowany do PE!

Organizacja pozarządowa „Europejska Rada ds. Tolerancji i Pojednania” kierowana m.in przez Aleksandra Kwaśniewskiego wystosowała do PE projekt statutu który ma na celu ograniczenie swobody wypowiedzi w Unii Europejskiej, zdelegalizowanie niewygodnych opinii, reedukację obywateli UE, kontrolowanie mediów, wreszcie stworzenie w naszych społeczeństwach atmosfery strachu i zniewolenia.

Projekt statutu „Ramowy Statut Promocji Tolerancji w krajach członkowskich UE ma zostać uchwalony przez Parlament Europejski. – Musimy się sprzeciwić takim działaniom – PODPISZ PETYCJĘ.

Plany te stoją w sprzeczności z wieloma podstawowymi prawami, takimi jak wolność sumienia, wolność wyznania, wolność prasy, swoboda prowadzenia badań naukowych, swoboda twórcza oraz wolność wypowiedzi, zapisanymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

My, obywatele Europy nie chcemy totalitarnych państw, w których narzuca się obywatelom określone poglądy i w których będziemy musieli żyć w strachu, że sąsiad złoży na nas donos za wyrażanie krytycznych opinii!

Nie chcemy Europy, w której nastolatki będą musiały poddawać się reedukacji z powodu żartów na temat feminizmu!

Nie chcemy Europy, w której media podlegają kontroli i cenzurze!

Nie chcemy Europy, w której stawia się przed sądem i karze osoby wyrażające krytyczne poglądy lub zajmujące się działalnością satyryczną!

Komentarze

komentarzy