zydostwo

WETO ku..a: Polska ma zapłacić za grabieże komunistów i nazistów?

Brytyjscy parlamentarzyści i żydowskie organizacje wspólnie wzywają Polskę do zwrotu majątków ofiarom Holokaustu. Podpisany przez 50 reprezentantów obu izb parlamentu list został wysłany do premiera Donalda Tuska i dotyczy dóbr utraconych na rzecz nazistów oraz znacjonalizowanych przez władze komunistyczne.

Jego autorzy domagają się stworzenia i przeforsowania w Polsce przepisów pozwalających na odzyskanie majątków osobom, które ucierpiały podczas Holokaustu i ich rodzinom, lub umożliwiających wypłatę odszkodowań. Z pisma dowiedzieć się można, że to na Polsce spoczywa odpowiedzialność wobec ofiar oraz ich spadkobierców. Od końca II wojny światowej upłynęło już prawie 70 lat, dlatego autorzy proszą o działania „póki część z najstarszych ofiar jeszcze żyje”.

Sygnatariusze listu podkreślają, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej oraz ostatnim znaczącym państwem byłego bloku radzieckiego, które nie uregulowało kwestii zwrotów majątków i wypłat odszkodowań. Mimo 25 lat, które minęły od upadku komunizmu oraz licznych obietnic, w Polsce nie podjęto żadnych działań na rzecz ofiar Holokaustu.

W czwartek Izba Lordów będzie debatować na temat restytucji majątków ofiar Holokaustu w krajach Europ Środkowej i Wschodniej. Wiele z ofiar to obywatele Wielkiej Brytanii, co tłumaczy duże zainteresowanie tym tematem brytyjskich posłów.

Więcej wiadomości na temat tego, jak Polskę i Polaków opisują zagraniczne media znajdziecie na portalu www.onionas.pl.

Komentarze

komentarzy