Unia-europejska

Unia Europejska będzie dyskryminować mężczyzn

Unia Europejska wprowadziła w życie nowy program wsparcia dla naukowców Horyzont 2020. Od swojego poprzednika, 7 Programu Ramowego, różni się tym, że dyskryminuje mężczyzn.

Według założeń programu, jeśli dwa projekty uzyskają w postępowaniu kwalifikacyjnym tą samą ilość punktów, to wybrany zostanie ten, w który zaangażowanych jest więcej kobiet. Wedle założenia ma to zachęcić kobiety do częstszego korzystania z eurodotacji.

„O ile w 7 Programie Ramowym konsorcja występujące o finansowanie składały deklaracje, że zapewnią równy dostęp do projektu kobietom i mężczyznom, to teraz w Horyzoncie 2020 można dostać bonus za to, że w zespołach zasiadają kobiety lub są ich liderkami” – wyjaśnia Katarzyna Walczyk-Matuszyk, koordynatora ds. innowacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Katarzyna Walczyk-Matuszczyk.

W ramach programu Horyzont 2020 do rozdysponowania jest 77 mld euro.

Komentarze

komentarzy