a10

Słownik żydowski od A o Z – czyli wiadomo o co chodzi.

WERSJA KOSZERNA !

Abortion – Aborcja

Każda metoda pozwalająca na przerwanie ciąży, którą należy siłą wymuszać na gojowskich kobietach za wszelką cenę (wyłączając z tej procedury Żydówki). Wszystkie i każda metoda jest odpowiednia, łącznie z bardzo zaawansowaną ciążą, tak długo jak Goje zaczną akceptować ją jako ukrytą metodę redukcji swojej populacji, a tym samym siły swojego wpływu.

Anti-Defamation League (ADL)

Liberalna, moralna i wybitna organizacja praw człowieka, ustanowiona w celu upewnienia się, że „antysemityzm” i „prześladowanie Żydów” zostaną zainstalowane w każdym domu, w najdalszych zakątkach świata, być może łącznie z Antarktydą.

a

Anti-semitizm – Antysemityzm

Nieracjonalna nienawiść i prześladowania skierowane przeciwko żydowskiemu narodowi, z żadnego innego powodu niż tego, że są Żydami. Nie ma absolutnie ani logicznego, ani zrozumiałego powodu, dlaczego Goj mógłby, być może, nie lubić Żydów, którzy są całkowicie szlachetnymi i cnotliwymi ludźmi. Dlatego każda nienawiść wobec narodu żydowskiego wskazuje na nieodłączną psychopatologię w samych Gojach.

Blacks – Czarni

Osoby o ciemniejszym odcieniu skóry, których Żydzi nazywają ‚schvartze’ (pejoratywne określenie w jidysz), podczas gdy otwarcie deklarują, że bronią ludzkości i niedyskryminacji wobec wszystkich ras. Czarni spełniają bardzo wygodną funkcję pozwalania innym na przekierowanie nienawiści na nich, którą można by skierować na Żydów, stąd żarliwa akceptacja narodu żydowskiego polityki otwartej imigracji.

Christianity – Chrześcijaństwo

Poniżej standardu religia o niskich wartościach moralnych, broniąca zasad, które doprowadziły do prześladowań wybranego narodu, po śmierci drobnego szarlatana zwanego Jezusem Chrystusem, fantasty, nienawidzącego się Żyda, któremu bardzo daleko do oczekiwanego Mesjasza.

Dershowitz (profesor)

Syjonistyczny luminarz żydowski, którego misją jest zapewnienie, że każda istota ludzka ma świadomość znaczenia zarówno państwa Izrael, jak i narodu żydowskiego. Bez jednego z tych, jasne jest, że ziemia nie będzie obracać się wokół własnej osi.

Elie Wiesel 

„Ontologicznie wyjątkowy” podobny do Boga byt, który podczas II wojny światowej przeżył 17 nazistowskich obozów koncentracyjnych, 25 marszów śmierci i 12 gett, spożywając tylko jeden liść selera i miskę zupy mleczowej. Po wyzwoleniu z Buchenwaldu, przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych i przyjął żydowskie prawo przejścia (np. czerpanie zysków z często głoszonego nieszczęścia, żeby stać się multi-milionerem).

Uczenie Żydów jak osiągać zysk z bycia ofiarą. Profesjonalny Ocalały z Holokaustu

Fraud – Oszustwo 

Silna i wysoko moralna praktyka unikania płacenia podatków, wymuszania, prania brudnych pieniędzy, planów Ponzi, przekrętów finansowych i wykorzystywania (w większości Gojów) w wyższych celach służenia społeczności żydowskiej.

Gaza Strip – Strefa Gazy

Otwarte więzienie z łazienkami, o wymiarze 41 km długości i 6-12 km szerokości, teren prawnie należący do narodu żydowskiego. Izraelska klasa średnia ma nadzieję, że owocne negocjacje z Hamasem doprowadzą do udanego wypędzenia dzikich lokatorów palestyńskich, w celu zrobienia miejsca na budowę nowego kurortu morskiego dorównującego Eilatowi.

a

Goyim – Goje

Wszyscy nie-Żydzi nazywani również nie-ludźmi.

Greed – Chciwość

Cenna cecha żydowska opanowywana przez tysiąclecia, polegająca na pożądaniu bogactwa innych, zachowując własne. W społecznościach żydowskich chciwość uważana jest za bogobojność, i każda rodzina musi zadbać o to, by znaczenie bogactwa nabytego wszelkimi możliwymi metodami, obok zdrowego skąpstwa praktykowanego w kontaktach z Gojami, było uczone od najwcześniejszych lat.

Hamas

Organizacja terrorystyczna powstała w 1987 roku w jednym celu – skupowania przestarzałych rakiet od Iranu, po to, by terroryzować Izrael do doprowadzenia go do stanu ustępliwości. Hamas znany jest z wykorzystywania mężczyzn, kobiet, dzieci, a nawet zwierząt gospodarskich jako ludzkich tarcz. W ciągu ostatnich 20 lat zabili co najmniej 15 sprawiedliwych obywateli żydowskich i zniszczyli liczne płyty chodnikowe. Nie ma żadnego logicznego powodu, dlaczego taka organizacja powinna nawet istnieć, biorąc pod uwagę ekstensywne prawa człowieka, które przyznano narodowi palestyńskiemu. Każdy kto żywi sympatię do tej grupy, jest ewidentnym terrorystą, antysemitą i / lub częścią osi zła.

Holocaust – holokaust

Holokaust to przemysł finansowy przynoszący korzyść wielu milionom trzeciego pokolenia Żydów, około 60 lat po wydarzeniu. Badanie Prześladowań Żydów jest obowiązkowym przedmiotem nauczanym (przez ADL) w każdym żłobku, przedszkolu, szkole i koledżu na całym świecie, dla zapewnienia, że Goje uznają, że jest on jedyną tragedią ludzką, która kiedykolwiek dotknęła grupę ludzi. Nic w historii samego życia nie jest porównywalne z holokaustem. Nie rzeź prawie miliona ruandyjskich Tutsi w 100 dniach w roku 1994, ani masowe mordy jugosłowiańskich muzułmanów, ani mord 30 mln Kongolijczyków za panowania króla Leopolda II, ani ludobójstwo Ormian (to, jak mówi Bóg, czyli naukowiec Elie Wiesel) nie powinno być w ogóle uznawane za ludobójstwo. Holokaust jest nie tylko wyjątkową i ekskluzywną formą masowego mordu, unikalnie nadzwyczajne są żydowskie ofiary i ocaleni. Szoa jest jedynym wydarzeniem historycznym zasługującym na zbiorowe upamiętnianie, i nieważne jest to, że zginęło prawie 3 mln nie-żydowskich Polaków, 581.000 Jugosłowian, oraz między 220.000 i 700.000 Romów. Nie wspominając już o ponad 200.000 osobach niepełnosprawnych i chorych psychicznie. Oni nie byli Żydami, ludźmi, których doświadczenia zawsze muszą być uznane za niezrównane.

 a

Human rights – Prawa człowieka

Są niesprawiedliwą, amoralną i zidealizowaną formą zdrady, praktykowaną przez Gojów, w jedynym celu indoktrynowania izraelskich Żydów, by zachowywali się jak istoty ludzkie. Każdą sugestię, że Żydzi zachowują się inaczej niż w sposób godny naśladowania w przypadku swoich arabskich sąsiadów, należy uznać za antysemickie kłamstwo, szerzone przez bigotów, których jedynym celem jest ekstynkcja żydowskiego narodu, oraz sojusz z Iranem.

Israeli Defence Force (IDF) – Izraelskie Siły Obronne

Godne podziwu i odważnie walczące wojsko, które demonstruje siłę charakteru i rozsądek przez bombardowanie bezbronnych palestyńskich kobiet i dzieci, oraz działaczy praw człowieka udzielających pomocy, oprócz zrzucania białego fosforu na chronione przez ONZ budynki, takie jak szkoły i szpitale.

a

Jerusalem – Jerozolima

Część terytorium Zachodniego Brzegu, ale obszar, do którego tytuł mają wyłącznie Żydzi, na mocy ich specjalnej i świętej egzystencji.

Jesus – Jezus

zob. Chrześcijaństwo

Knesset (The) – Kneset

Jedyny demokratyczny parlament na świecie, składający się prawie w całości z polityków żydowskich, z rzadką reprezentacją innej religii czy rasy.

Leolom tickach – Zawsze bierz

Prawo przejścia nauczane wszystkie żydowskie dzieci, włączone w ich Bar i Bat Mitvahs, a potem praktykowane przez całe dorosłe życie.

Murder – Mord

Akt odebrania życia innej osobie, z jedynym zamiarem możliwości wykorzystania holokaustu lub choroby umysłowej, spowodowany antysemickim prześladowaniem jako formą obrony.

Money – Pieniądz

Święta forma środka płatniczego, codziennie czczona przez naród żydowski, uważana za wskaźnik integralności, statusu i sprawiedliwości.

 a

Nobel Prize – Nagroda Nobla

Merytokratyczna nagroda przyznawana wyłącznie Żydom po to, by mogli koloryzować swoje osiągnięcia. Nagroda Nobla jest jedynym wskaźnikiem, którym Żydzi mierzą swoją wartość i poczucie ważności. Pomimo faktu, że Nagrodę Nobla przyznaje się według czysto subiektywnych kryteriów, nieprzyznanie tej akolady Żydowi w danym roku, mogłoby doprowadzić do ekstynkcji rodzaju ludzkiego, gdyż Żydzi są jedynymi zasługującymi na szacunek matematykami, fizykami i luminarzami literackimi na tej planecie, i być może na każdej innej.

Obama

Rasistowski, antysemicki prezydent USA, który utracił powszechne wsparcie światowego żydostwa, z powodu niepopierania legalnego prawa Izraela do przejmowania i zasiedlania każdego kawałka palestyńskiej ziemi, poza porozumieniem granicznym z 1967 roku.

Palestinians – Palestyńczycy 

Podobni do zwierząt ludzie, na tyle śmiali, że chcą doświadczyć małych życiowych luksusów, takich jak godność i prawa człowieka, podczas gdy, faktycznie, są podludzkimi terrorystami, których jedynym celem jest wymazanie Izraela z mapy, przy użyciu kilku nastoletnich miotaczy kamieni.

Persecution – Prześladowanie

Systematyczna i ciągła opresja narodu żydowskiego, mimo uznania, że żadna inna grupa etniczna, rasa, kultura czy religia, nigdy nie doświadczyła tego samego. Prześladowanie jest unikalnym żydowskim doświadczeniem i zaszczytem.

Qu’ran – Koran

Główny tekst religijny islamu, nie do zaakceptowania dla Żydów, gdyż on nie uznaje ich statusu wybrańców. Zwolennicy Koranu mają bardzo nieprzyjemny zwyczaj domagania się o równość egzystencji dla wszystkich narodów arabskich / muzułmańskich na terytoriach palestyńskich. Ale nowoczesne myślenie żydowskie nakazuje, żeby taką otwartą deklarację wsparcia postrzegać jako wyrażanie antysemickiego charakteru tej religijnej księgi, jak również jako wzywanie do zniszczenia światowego żydostwa.

Rabbis – Rabini

Ortodoksyjny czy liberalny religijny nauczyciel, znany w wielu miejscach z molestowania seksualnego członków swojej kongregacji, następnie ukrywający ten fakt. Szukaj wpisów ‚rabiniczne wykorzystywanie seksualne’. Na skutek ich wysokiego moralnego kodeksu postępowania, antysemityzmem jest wskazywanie skandalu molestowania seksualnego, poza wyjątkiem Kościoła Katolickiego, co szeroko (i dogodnie) udokumentowały żydowskie media.

a

Settlers – Osadnicy

Sprawiedliwi mężczyźni żydowscy, kobiety i dzieci, którzy postanowili okupować tereny Wielkiego Izraela, czyli Terytoria Palestyńskie, wiedząc o tym, że teren ten jest słusznie ich, na mocy „wybraństwa”. Osadnicy mają wyłączne prawo do tej ziemi, a każdy sprzeciw wobec tego sposobu myślenia, jak również kwestionowanie prawa do istnienia Izraela, to antysemityzm.

a

Slavery – Niewolnictwo

Głównie żydowskie przedsięwzięcie, przyjęte w XVI-XIX wiekach, w celu pomnożenia żydowskiego bogactwa i podporządkowania sobie całych pokoleń afrykańskich narodów. Mówi się, że w tym okresie zginęło ponad 50 mln niewolników, ale to w żaden sposób nie dorównuje „6 mln Żydów”, którzy zginęli w II wojnie światowej.

Swastika – Swastyka

Symbol II wojny światowej przyjęty przez Trzecią Rzeszę, jako symbol opresji wobec narodu żydowskiego. Każdy Niemiec, do chwili obecnej, posiada ukryte i szczególne powinowactwo do tego insygnia i oszukuje naród żydowski, żeby myślał, że oni zmienili swoje zwyczaje.

Talmud

Główne teksty judaizmu w formie zapisu rabinicznych dyskusji, odnoszące się do żydowskiego prawa, etyki, filozofii, historycznych zwyczajów i ich statusu wybrańców. Na mocy ich specjalnych relacji z Mojżeszem, Talmud daje również dokładne wytyczne i przewodnictwo dla Żydów o świętości ich istoty, i odrażającym charakterze wszystkich Gojów (tzn. nie-Żydów).

a

Tefillin

Komplet małych skórzanych pudełeczek pomalowanych na czarno, ze skórzanymi paskami ufarbowanymi na czarno z jednej strony, noszone wokół świętych głów i rąk praktykujących Żydów, podczas porannych modlitw każdego dnia pracy. Pudełeczka te zawierają teksty mówiące o tym, jak specjalny jest naród żydowski, są zupełnie normalnym i racjonalnym dodatkiem do noszenia w miejscach publicznych, a szczególnie w samolotach, nawet jeśli stanowią zagrożenie dla linii lotniczych.

a

UK – W Brytania

Wyspa w Europie zachodniej, stanowi część państwa Izrael.

UN (The) – ONZ

Nielegalna i bezprawna, nie-żydowska organizacja międzynarodowa, ustanowiona w 1945 roku w wyłącznym celu uchwalania nieuzasadnionych rezolucji przeciwko państwu Izrael, za naruszanie prawa międzynarodowego, którego nie stworzyli Żydzi, i dlatego jest ono nieistotne.

USA 

Kraj zamieszkały przez ponad 200 mln ludzi, który również stanowi część Wielkiego Izraela.

 a

Usury – Lichwa

Cudowna forma udzielania pożyczek pieniężnych na wygórowanych stopach procentowych, praktykowana przez Żydów od niepamiętnych czasów i uwzględniana w ich formalnej edukacji, do wykorzystywania jako przewodnik moralny w późniejszym życiu.

Victim – Ofiara

Osoba żydowska , która od urodzenia doświadczała działań prześladowczych, skierowanych wobec niego lub niej, ze strony wszystkich Gojów. Bycie ofiarą obejmuje ponadto przekonanie, że jedynie Żydzi ginęli w czasie II wojny światowej (w ogóle nie było żadnych innych ofiar), oraz że to prześladowanie przeszkodziło ich społeczności do tego stopnia, że obecnie stanowi grupę odnoszącą największe sukcesy na świecie

White people – Biali ludzie

Odpowiedzialni nie tylko za wszystkie nieszczęścia świata, ale i za zniszczenie europejskiego żydostwa w czasie II wojny światowej. Biali są gorszą formą istnienia, bez żadnego kodeksu moralnego czy religijnego, który przestrzegają, a istnieją przede wszystkim po to, by dogadzać i spełniać potrzeby żydostwa.

World war two – II wojna światowa

Była wojną toczoną z nazistowskimi Niemcami w latach 1939-1945, w której ginęli tylko Żydzi.

Xenophobia – Ksenofobia

zob. antysemityzm

Yarmulke – Jarmułka

Krymka noszona na głowach przez żydowskich mężczyzn, głównie w neo-nazistowskich miejscach, po to, by można było ich wybrać na ofiary.

Zionism – Syjonizm

Przezacna, w żaden sposób skrajna ideologia, której wyznawcy twierdzą, że państwo Izrael było obiecane narodowi żydowskiemu przez Boga, i dlatego powinno być uznane za ziemię, do której tytuł mają wyłącznie Żydzi.

Autor: Gojka / nie-Żyd z poglądami

Źródło: http://thejewishtribe.blogspot.com/2011/09/jewish-dictionary-to-z-by-me.html

Tłumaczenie Ola Gordon

Komentarze

komentarzy