seremet

Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?

Czy to działając na rzecz tzw. Judeopolonii, Seremet w dniu wizyty Prezydenta Izraela w POLSCE, stworzył przewodnik dla prokuratorów, do ścigania nienawiści w sieci – z urzędu?

 Dnia 29.10.2014 r. w zaskoczeniu przeczytałam artykuł: Nienawiść w sieci ścigana z urzędu. Seremet stworzył przewodnik dla prokuratorów autor: Ewa Ivanova 29.10.2014, 07:47; Aktualizacja: 29.10.2014, 10:15http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/831949,nienawisc-w-sieci-scigana-z-urzedu-seremet-stworzyl-przewodnik-dla-prokuratorow.html

 

Wcześniej przeczytałam artykuł wtorek, 28, październik 2014 21:01: Opluwał Polaków i bili mu brawahttp://www.prawy.pl/z-kraju/7340-opluwal-polakow-i-bili-mu-brawa

 

„Prezydent Izraela Reuwen Riwlin z małżonką rozpoczął dwudniową wizytę oficjalną w Polsce. Dziś spotkał się z prezydentem Bronisławem Komorowskim, jutro z premier Ewą Kopacz.”

 

Przeczytałam też artykuł: Komorowski: „Izrael to nasz pożądany partner”. Odświeżmy pamięć prezydentowi! [DRASTYCZNE VIDEO] http://www.prawy.pl/z-kraju/7336-komorowski-izrael-to-nasz-pozadany-partner-odswiezmy-pamiec-prezydentowi

 

Wtedy pojawiło się u mnie pytanie: czy to działając na rzecz tzw. JudeoPolonii, Seremet w dniu wizyty Prezydenta Izraela w POLSCE, stworzył przewodnik dla prokuratorów, do ścigania nienawiści w sieci – z urzędu?

 

Wtedy skojarzyłam też, że oglądałam film na YouTube:

Czy Andrzej Seremet pracuje dla Mossadu i działa na rzecz Judeopolonii ? https://www.youtube.com/watch?v=BxqDV80qtO4

 

Po chwili na zadane sobie pytanie odpowiedziałam twwierdząco: „Seremet, szkolony w USA przez MOSSAD, w dniu wizyty prezydenta Izraela w POLSCE, stworzył przewodnik dla prokuratorów, do ścigania nienawiści w sieci-z urzędu.

 

Wtedy natychmiast zadałam sobie pytanie: czy Seremet jest żydem?

 

Odpowiedzi na tak postawione sobe pytanie zaczełąm szukać w Google.. Odpowiedź otrzymałam twierdzącą z daty 15 Sty 2009 23:23  pod linkiem: http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=496&start=110

„(..)Prokurator Generalny Andrzej Seremet ( Żyd koczujący w Polsce) (..)”.

 

Przeczytałam więc w całości wpis na forum z daty 15 Sty 2009 23:23, dotyczący Seremeta:

 

„Będą wytyczne jak ścigać „mowę nienawiści” do okupantów umieszczaną przez Polskich Patriotów w internecie

 

Jak podkreśla Prokurator Generalny Andrzej Seremet ( Żyd koczujący w Polsce) problem leży nie w złym „prawie”, ale „w skuteczności ścigania” przez Sanhedryn.

Wytyczne dla prokuratorów to odpowiedź na apel „Tygodnika Powszechnego” ( Watykańska Goebelsówka redagowana przez Żydów), adresowany m.in. do niego.

Była w nim mowa o żądaniu „podjęcia działań, a także inicjatyw ustawowych, które definitywnie położą kres poczuciu całkowitej bezkarności czy wręcz faktycznego przyzwolenia ze strony instytucji państwa na to, by w polskim internecie posługiwano się językiem nienawiści do Żydów, językiem oszczerstw i pomówień”.

Autorzy apelu ( Żydzi) sugerują zastosowanie w Polsce rozwiązań francuskich, gdzie z taką samą surowością ścigane są wykroczenia w prasie „papierowej” i w internecie. Tamtejsze prawo wymusza także moderowanie wypowiedzi internautów przez właścicieli portali, jak i przez osoby prywatne.

Żyd Andrzej Seremet wyjaśnia, że Prokuratura Generalna od 2004 roku objęła swoim monitoringiem śledztwa w sprawach „przestępstw” motywowanych nienawiści rasową, etniczną bądź wyznaniową.

Jak podkreśla nie jest prawdą to, co sugerują autorzy apelu, że przestępstwa te nie są ścigane w Polsce, gdyż uznaje się je za znikomo szkodliwe społecznie.

Według przytoczonych przez szefa PG danych w ubiegłym roku spośród ponad 300 spraw umorzono postępowania tylko w dwóch przypadkach.

„Zadaniem prokuratorów nie jest monitorowanie sieci”

Według Andrzeja Seremeta polskie „prawo” ( ściągnięte żywcem od nowojorskich Żydów przez Sztolcmana w 1997 roku) zobowiązuje prokuratora do ścigania nie tylko podejrzanego o popełnienie „przestępstwa”, ale też wszystkie osoby biorące w tym udział co oznacza że nie tylko nie można krytykować żydowskich okupantów ale nawet nie można na ten temat czytać  .

Jak podkreśla Prokurator Generalny zadaniem prokuratorów nie jest monitorowanie sieci a wysłuchiwanie donosicieli niezadowolonych z treści umieszczanych w internecie.

Za skuteczność ścigania „przestępstw” odpowiadają ” organa wykrywacze ( żydowscy szpicle), policja i inne służby z rezydującym w Polsce Mossadem włącznie”,

Jednak prokuratura, jak przyznaje Seremet, także popełnia błędy, dlatego zapowiada on przygotowanie wytycznych dla prokuratorów.

Oznacza to że ochroną będą objęci wyłącznie Żydzi i koczownicy okupujący Polskę

Edward Maciejczyk”

 

W takiej sytuacji powstaje pytanie: o jakiej nienawiści, kogo do kogo, pisze Seremet w przewodniku do prokuratorów, będąc żydem szkolonym w USA przez Mossad?

 

Sięgnęłam więc w Google, do sprawdzenia definicji nienawiść. Przeczytałam tekst spod linka:

Miłość c/a Nienawiść czy c/a Żądza Władzy?

http://awaris.salon24.pl/414498,milosc-c-a-nienawisc-czy-c-a-zadza-wladzy

 

Z czego wyszło że rządzący w Polsce żydzi, żądni są bezwzględnego posłuszeństwa sobie POLAKÓW?

 

Co znaczy, że sporządzony przewodnik dla prokuratorów, przez żyda Seremeta, jako rzekomego Prokuratora Generalnego na treytorium POLSKI, szkolonego w USA przez Mossad w świetle wizyty prezydenta Izraela ma za zadanie uczynić POLAKÓW, niewolnikami talmudycznych zydów w POLSCE.

 

Przyznam się, że dojście do takiej konkluzji, było dla mnie osobiście, bardzo nieprzyjemne.

 

Ale dobrze że wiedziałam (to pewne), że wszystkie organy państwa na terytorium POLSKI, działają faktycznie nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), ponieważ w otoku tej pieczęci jest nielegalny znak lub znaki heksagramu (sześcioramienna gwiazda), trzy gwiazdy czyli znak bestii „***”, czyli „666”. Co znaczy, że wszelkie wytyczne, zarządzenia, rozporządzenia, ustawy, umowy, podejmowane przez obecny tzw. rząd – w POLSCE są nielegalne, a więc bezskuteczne.

 

Wszystkie pisma potwierdzone taką pieczęcią, są bezskuteczne, w świetle prawa nie są aktami prawnymi, czyli nie są dowodami, a więc nie podlegają wykonaniu ex-tunc (wstecz), na ich podstawie nikt nie może wywodzić sobie rzadnych skutków prawnych, nie podlegają też zaskarżeniu.

 

A co znaczy, że za taki numer, jaki POLAKOM wywinął żyd Seremet, szkolony w USA przez Mossad, tworząc wrogi wobec POLAKÓW przewodnik dla prokuratorów, POLACY są bezwzględnie zobowiązani uznać Seremeta za wroga POLSKI i POLAKÓW (persona non grata) , a dla zdjęcia go z zajmowanego nielegalnie stanowiska POLACY nie potrzebują unieważnienia jego aktu powołania na Prokuratora Generalnego, gdyż akt powołania Seremeta na Prokuratora Generalnego jest bezskutweczny (nieistniejacy ex-tunc (wstecz), jako że poświadczony jest pieczęcią urzędową (ogrągłą) która w otoku posiada nielegalny znak bestii „***”, czyli „666”.

 

Dlatego Seremet, jeśli chce, aby jego przewodnik stworzony dla prokuratorów, podlegał wykonaniu, musi najpierw publicznie udowodnić NARODOWI POLSKIEMU, że ma ważny akt powołania na Prokuratora Generalnego, gdyż MY POLACY – niewierzymy!!

 

Krystyna Trzcińska

dnia 30.10.2014 r.

Komentarze

komentarzy