Screenshot_1

Czas na mutację nasion – GMO w Polsce. Notariusz (nie)rządu, p. Komorowski podpisał ustawę

Notariusz (nie)rządu p. Komorowski podpisał ustawę o GMO. Dopuszcza ona rejestrację i obrót nasionami genetycznie modyfikowanymi. Jak zapewniają politycy, rozporządzenia do tej ustawy mają zakazać genetycznego modyfikowania roślin.

Prezydent podpisał ustawę o nasiennictwie, regulującą m.in. kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu nasion genetycznie modyfikowanych. Kancelaria Prezydenta zaznaczyła jednak, że Bronisław Komorowski uzyskał zapewnienie, że ustawie towarzyszyć będą odpowiednie rozporządzenie zakazujące uprawy roślin genetycznie modyfikowanych.

Ustawa dopuszcza rejestracje nasion genetycznie modyfikowanych, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski. Do wprowadzenia takich regulacji miała skłonić Polskę Unia Europejska. Gdyby ustawa nie weszła w życie, musielibyśmy zapłacić 1 mld zł kary za niedostosowanie naszych przepisów do unijnych.

W Polsce obowiązywał do tej pory zakaz rejestracji i obrotu nasionami GMO; nie chroniło to jednak naszego rolnictwa – każdy mógł pojechać do sąsiednich krajów, kupić takie nasiona i bez kontroli wysiać na własnym polu.

Komentarze

komentarzy