rzeplinski-466

Absurd! TK twierdzi, że ma nieistniejące przed porażką B. Komorowskiego uprawnienie do usunięcia A. Dudy ze stanowiska!

Przez 18 lat funkcjonowania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie było w niej rozdziału o możliwości usunięcia z urzędu Prezydenta RP. Tego rodzaju przepisy zostały wprowadzone dopiero przez ekipę Platformy Obywatelskiej, tuż po przegranej B. Komorowskiego w wyścigu o fotel prezydenta. Po przejęciu władzy PiS usunął z ustawy taką możliwość. Wczoraj TK uznał jednak, że przywrócenie stanu jaki istniał przed niekorzystnymi dla PO wyborami prezydenckimi było… niekonstytucyjne! Tym samym przyznał sobie prawo do usunięcia Dudy ze stanowiska!

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku koalicja PO-PSL przeforsowała – tuż po przegranej ich kandydata w wyborach prezydenckich – zmianę w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, która przyznawała TK możliwość „stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP”. Wprowadzony wówczas z art. 3 ust. 6 ustawy o TK przewidywał:

„Trybunał rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Warto odnotować, że po przejęciu władzy PiS usunął z ustawy o TK taką możliwość. Przywrócił tym samym stan jaki funkcjonował przez 18 poprzednich lat, od momentu wejścia w życie Konstytucji z 1997 roku.

Wczoraj sędziowie TK stwierdzili jednak, że przywrócenie przez PiS stanu jaki istniał przed niekorzystnymi dla PO wyborami prezydenckimi było… niekonstytucyjne! Tym samym przyznał sobie prawo do stwierdzaniu o przeszkodzie w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że TK w każdej chwili może orzec o „przeszkodzie” i de facto usunąć Andrzeja Dudę ze stanowiska Prezydenta RP. Z racji tej, że wspomniana przeszkoda nie została określona, należy domniemywać, że potencjalnie może nią być cokolwiek, co wymyślą wybrani przez PO-PSL sędziowie TK.

Komentarze

komentarzy