Sikorski-Radosław1

2 000 000 zł dla prywatnej agencji, bo 17 urzędników nie ma kompetencji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje przeprowadzić kampanię pokazującą polskie sukcesy, której budżet ma wynieść 2 000 000 zł. Jej przeprowadzenie zostanie zlecone zewnętrznej agencji reklamowej, gdyż ministerialni urzędnicy nie mają wystarczających kompetencji.

Jak czytamy na w odpowiedzi MSZ na pytania dziennikarzy radia RMF FM „kluczowym celem kampanii, działań PR oraz działań w mediach społecznościowych, jest pokazanie skali, tempa i dynamiki przemian, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku. Istotne są nie same rocznice, przypadające w 2014 r., ale to, w jaki sposób te wydarzenia ukształtowały dzisiejszą Polskę i Polaków. Głównym celem kampanii jest wzmocnienie pozycji i wizerunku Polski na świecie, podniesienie poziomu wiedzy na temat Polski, a tym samym przełamanie istniejących stereotypów. Przypadające w tym roku okrągłe rocznice są też okazją do wzmocnienia poczucia dumy wśród Polaków oraz identyfikacji z Polską wśród Polonii i Polaków za granicą.„

Urzędnicy przyznają jednak, że licząc 17 osób Biuro Rzecznika Prasowego MSZ nie jest w stanie samo zorganizować kampanii, więc jej przygotowanie „wymaga wsparcia profesjonalnego partnera„.

Co ciekawe największą intensywność kampania ma mieć w maju i czerwcu. Tymczasem wyboru do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja.

Komentarze

komentarzy