Policja

19 300 000 zł wydano na system, który nie powstanie

Policja wycofała się z projektu „e-posterunek”, który miał zredukować ilość pracy papierkowej wykonywanej przez policjantów. Budowa aplikacji pochłonęła 19,3 mln zł.

„E-posterunek” miał być systemem elektronicznego obiegu dokumentów dla Policji, który ograniczyłby potrzebę ręcznego wypełniania wniosków, formularzy i postanowień o 30-40%.

Negatywną opinię nt. e-posterunku wyraziła w połowie 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie z kontroli czytamy, iż:

„Wyniki kontroli wykazały, że eksploatacja tego systemu była prowadzona nielegalnie, tj. z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, co stworzyło zagrożenie dla integralności i poufności danych osobowych obywateli i funkcjonariuszy.„

Co więcej w styczniu 2013 roku do sądu trafił akt oskarżenia dotyczący nieprawidłowości przy przetargu na „e-posterunek”. Prokuratura oskarżyła trzy osoby, które usłyszały zarzut „zmowy przetargowej”, korupcji oraz przywłaszczenia cudzych praw autorskich.

System miał być pierwotnie ukończony do 30 czerwca 2011 roku.

Komentarze

komentarzy