Miesięczne archiwum Sierpień 2015

f66425e1-4d47-49e5-8b1e-d447f5c9a43a.file

Postępowy obóz pracy

Dlaczego rząd podniósł wiek emerytalny do 67 lat? Jest to bezpośrednim następstwem włączenia się Polski w ratowanie przez Międzynarodowy Fun... Czytaj dalej